Finančná akadémia pre klientov

V mesiacoch júl a august sa v Kežmarku uskutočnilo vzdelávanie zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva. Hoci jednotlivé lekcie Finančnej akadémie sú určené predovšetkým študentom stredných škôl, komunikované informácie môžu byť veľkým prínosom aj pre staršie generácie.

Samotné lekcie viedli Juraj Hyžný, Hana Kretová a Matúš Kovalčík, odborníci na financie zo spoločnosti Partners Group SK. Šiestich lekcií sa zúčastnilo dovedna 48 záujemcov.

"Pre účastníkov projektu sa stali oveľa viac zrozumiteľnejšie ich portfólia a princíp investovania. Eliminovali sa ich nejasnosti v produktoch zabezpečenia príjmu a majetku a zároveň sa rozšíril ich všeobecný prehľad o finančnom trhu," hodnotí prínos Finančnej akadémie Juraj Hyžný.