Novinka v FQ teste

Webová stránka FQ testu www.fqtest.sk aktuálne prináša novú rozširujúcu funkcionalitu. Novinkou je vyhodnotenie po jeho ukončení. To znamená, že ak ste zvedaví, v ktorej oblasti máte ešte medzery, po ukončení testu máte možnosť zobraziť všetky správne odpovede. Uvidíte, na ktoré otázky ste odpovedali správne a ktoré vám robili problém. Zistíte tak, ktorú oblasť finančného sveta si neuškodí pozrieť lepšie.

Nadácia PARTNERS dala každému možnosť otestovať svoje finančné vedomosti prostredníctvom FQ testu. Pomocou neho si viac ako 10 000 tisíc Slovákov zistilo svoj finančný kvocient a porovnalo ho s celonárodným priemerom.