Finančná akadémia

Dobrý deň, dovoľte mi poďakovať sa vám a vašim lektorom za pozitívny prístup pri rozvíjaní a posilňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu zacieleného na finančnú gramotnosť u žiakov našej školy. Veľmi si toho vážime a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

SPŠ dopravná, Košice


 

Pred dvoma týždňami, v stredu, dňa 12. 4. nám oznámili, že cez štvrtú a piatu hodinu budeme mať prezentáciu o finančnej gramotnosti. A tak počas veľkej prestávky prišla k nám do triedy pani učiteľka Ondrigová s nejakou ďalšou paňou. Na konci veľkej prestávky sa k nám ešte pridali aj deviataci, priniesli si vlastné stoličky a prezentácia sa začala. 

Téma bola veľmi zaujímavá a užitočná. Išlo o správne hospodárenie a narábanie s peniazmi. Na úvod nám vysvetlila, čím sa zaoberá, prečo prišla a o čo vlastne ide. Jej prednáška sa skladala z určitých bodov a akoby dvoch častí. Prvá časť bola teoretická. Pri spustení aj interaktívnej prezentácie nám povedala základné informácie o financiách, ako šetriť, čo sa viac oplatí a podobne. Spoznali sme aj mnoho nových slov, zapájali sa odpoveďami na jej otázky.  Aj pani, ktorá nám prezentovala svoju prácu bola príjemná a milá, a bolo vidno, že sa vo svojom obore vyzná. Vyjadrovala sa odborne, ale pochopiteľne. Nerobili jej problém ani žiaci, ktorí vyrušovali. Šikovne ich dokázala uzemniť a pokračovať s tými, ktorých to zaujalo. Snažila sa nám to vysvetliť hravou, ale nie detskou formou, zapájať nás a vysvetliť to tak, aby to aj naše pubertálne mozgy pochopili. Celý čas tam s nami bola ako dozor pani učiteľka Žiaková. Medzi týmito dvoma hodinami bola ešte jedna prestávka, cez ktorú sme sa všetci poprechádzali a vyventilovali, aby sme sa mohli lepšie sústrediť. Akoby druhá časť prezentácie bola prax. Vytvorili sme skupiny a na papieri sme dostali výpisy príjmov a výdavkov vymysleného človeka. K tomu sme dostávali úlohy, na ktoré sme spoločne odpovedali a porovnávali svoje odpovede.

Neviem, či tak ako mňa, aj  ostatných prezentácia zaujala, ale myslím si, že sme sa pri nej naučili mnoho nových vecí a bola nám užitočná aj do budúcnosti. Zíde sa nám všetko, čo sme sa dozvedeli a možno to niektorým z nás zmenilo pohľad na financie a narábanie s nimi.

 

Žiačka 8. A, ZŠ s MŠ, Odborárska 2, Bratislava

  


 

Radi by sme sa vám poďakovali za spoluprácu pri realizácii prednášky z finančnej gramotnosti s názvom „Učíme sa hospodáriť“. Ešte pred samotnou prednáškou nás kontaktoval prednášajúci, pán Peter Hudec, aby sme spolu predebatovali jednotlivé oblasti, na ktoré by sme sa mali v prednáške zamerať. Vyučujúci, ktorí sa prednášky zúčastnili mali pozitívne ohlasy na upútanie pozornosti žiakov, ale aj na vhodne zvolené problémy, praktické riešenia a množstvo príkladov. Deti si z prednášky veľa zapamätali, dokázali zreprodukovať veľké množstvo informácii a konkrétnych príkladov. Zaujalo ich čo sú aktíva, čo sú pasíva. Vedeli povedať z čoho pozostáva rozpočet, prečo je dôležité sporenie atď. Už len dúfať, že im tieto informácie zostanú v hlave čo najdlhšie a budú realizovať tie správne finančné rozhodnutia. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 
Základná škola, Kamenec pod Vtáčnikom


Ďakujeme za vynikajúce prednášky z finančnej gramotnosti zrealizované na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Akcia sa stretla s veľmi pozitívnou reakciou žiakov, čo nás najviac teší. Preto by sme radi v tejto aktivite Nadácie Partners pokračovali aj budúci školský rok s ďalším ročníkom našich žiakov. Dúfame, že to bude možné. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ešte raz ďakujeme.

 
Piaristické gymnázium Nitra


Chcem vám poďakovať za spoluprácu pri realizácii Finančnej akadémie
na našej škole. Všetko prebehlo bezproblémovo a odozva študentov ma prekvapila.
Veľmi sa im to páčilo, čo je u nich dosť ťažko dosiahnuteľné.
Radi by sme tento projekt opakovali na našej škole každoročne.

Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec


Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za fantastické 4 dni, ktoré sme spolu s vašimi odborníkmi strávili na našej škole. Kolegovia i žiaci boli nadšení. Veľmi zaujímavé témy, profesionálne vystupovanie, príjemná atmosféra z každej strany. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré.

SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou


Žiaci, ktorí absolvovali Finančnú akadémiu ocenili profesionálnu úroveň školiteľov, pripravenosť prezentácií a podkladov, zaujímavý program, formu prednášok, možnosť aktívneho zapojenia sa a hlavne riešenie konkrétnych príkladov zo života. Za všetko hovorí výrok žiaka: Za dva dni som sa naučil z ekonomiky viac ako za dva roky.

SPŠ stavebná, Prešov


V rámci predmetu Manažment osobných financií prebiehal na našej škole vzdelávací cyklus finančnej gramotnosti, ktorý realizovala Nadácia PARTNERS.  Témy vzdelávania: hospodárenie, bývanie, poistenie, investovanie a dôchodky, boli určené pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Školitelia zaujali žiakov svojim odborným prístupom a množstvom informácií týkajúcich sa financií a racionálneho správania sa na finančnom trhu. Spätná väzba žiakov po skončení spoločných stretnutí bola vysoko pozitívna. Získali kvalitné informácie z oblasti financií, ktoré sú potrebné v živote každého jednotlivca. V budúcnosti by prijali ďalšie stretnutia s odborníkmi z praxe.

SPŠ, Partizánska 1059/23, Snina


Chceli by sme sa poďakovať za možnosť realizovať na našej škole Finančnú akadémiu pre žiakov 4. ročníka. Tak žiaci, ako aj učitelia boli veľmi spokojní s priebehom a úrovňou stretnutí. Dúfam, že v budúcnosti spoluprácu opäť oživíme.


SOŠ, Jesenského 903, Tisovec


Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať, že sa nám na našej škole podarilo uskutočniť odborné prednášky zastrešené Nadáciou PARTNERS. Žiakom sa to veľmi páčilo a veríme, že sa v budúcnosti ešte niečo podobné podarí zopakovať.

Gymnazium J. M. Hurbana, Čadca


Ohlasy na realizované prednášky boli u žiakov výborné. Žiaci ich považovali za zaujímavé a poučné. Veľmi sa im páčil príklad s ich vlastnou výplatou. Sami povedali, že ich to prinútilo zamyslieť sa nad vlastnými výdavkami a mnohí si uvedomili, že to v živote s financiami nie je také jednoduché. Taktiež ich zaujali ideálne finančné miery 10:20:30:40, kde sa im páčil nápad, že si majú najskôr odložiť 10 % zo svojich financií a nečakať až na koniec mesiaca. Ďakujem veľmi pekne aj za našich žiakov a verím, že sa ešte podobných prednášok zúčastníme.

Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov


 

Dovoľte nám poďakovať sa za vynikajúce školenia Finančnej akadémie, ktoré absolvovali naši štvrtáci. Veríme, že informácie, ktoré získali počas týchto lekcií budú pre nich veľkým prínosom a pomôžu im orientovať sa vo svete peňazí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku.

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok


Chceme sa veľmi pekne poďakovať za možnosť zapojiť našich žiakov do vzdelávania určeného pre rozvoj finančnej gramotnosti. Môžem potvrdiť, že aj keď žiaci miestami možno reagovali pasívne, nalepilo sa na nich množstvo nových informácií. Poďakovanie patrí aj všetkým lektorom, ktorí celé vzdelávanie viedli. Veríme, že sa spolu stretneme aj v budúcom školskom roku.

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice


V Spojenej škole Nováky absolvovalo 89 žiakov maturitného ročníka sériu prednášok o finančnej gramotnosti spojenú s praktickými ukážkami a analýzami ponúk finančných inštitúcií. S úrovňou prednášok boli veľmi spokojní naši žiaci i pedagógovia, ktorí sa ich zúčastnili. Prednášajúci boli výborne pripravení na stretnutia a všetkých zaujali svojou profesionalitou. Myslíme si, že zásluhou Nadácie PARTNERS budú naši maturanti po skončení strednej školy lepšie pripravení pre každodenný život a budú vedieť rozumnejšie narábať s peniazmi a lepšie chrániť svoj majetok.

Spojená škola, Rastislavova 322, Nováky


Radi by sme sa poďakovali finančným odborníkom p.Gabrielovej, p. Vozárovi a p. Šepitkovej, ktorí u nás prednášali finančnú gramotnosť. Veľmi nás potešila spätná väzba od našich žiakov, ktorí prednášky hodnotili veľmi pozitívne. Ešte raz ďakujeme za spoluprácu.

SOŠ, Horný Smokovec


Veľmi pekne ďakujeme za prednášky a workshopy, ktoré ste pre nás v rámci školenia finančnej gramotnosti pripravili. Samotné školenie sa stretlo s veľmi priaznivým ohlasom u študentov a preto by sme radi pokračovali v spolupráci aj v budúcom školskom roku.

Gymnázium, Poštová 9, Košice


Veľmi pekne ďakujeme za prednášky a workshopy, ktoré ste pre nás v rámci školenia finančnej gramotnosti pripravili. Samotné školenie sa stretlo s veľmi priaznivým ohlasom u študentov a preto by sme radi pokračovali v spolupráci aj v budúcom školskom roku.

Chcela by sme sa veľmi pekne poďakovať za Finančnú akadémiu zrealizovanú na našej škole zo strany finančných odborníkov. Za ich informácie, prístup k deťom, za nádherné stretnutie  a krásny čas strávený spolu s nimi. Máme dlhodobejšiu spoluprácu a verím, že to tak ostane aj naďalej. Ešte raz vrelá vďaka.

SOŠ Drevárska, Vranov nad Topľou