Ako si vytvoriť finančnú rezervu? Odložte si 10% z príjmu každý mesiac

Železná finančná rezerva je kľúčom k lepšiemu životu, ako byť v rodinných financiách „za vodou“. Mnoho  ľudí však  žije len s minimálnou finančnou rezervou, v horšom prípade žiadnou - doslova z mesiaca na mesiac, jednou nohou nad priepasťou platobnej neschopnosti. Ponúkame niekoľko zásadných rád, ako sa vyhnúť možnému finančnému kolapsu.

1. Poriadok vo financiách

Príjmy plynúce do rodiny väčšinou poznáme, no ťažšie sa orientujeme vo výdajoch. Spraviť poriadok vo financiách bez poznania tejto premennej je prakticky nemožné. Najlepšou formou ako sa zorientovať, je písať si všetky výdaje na jedno miesto a následne ich kategorizovať. Poznám ľudí, ktorí nahadzujú denné platby do tabuľky v počítači, alebo majú zriadený zošit, položený na chladničke, iní zas určenú škatuľu na bločky z nákupov, no a tí najmodernejší využívajú rôzne aplikácie v smartphonoch.

Najideálnejšou dobou na analýzu nákladov je jeden rok, pretože tak sa prejavia vo výdajoch aj sezónne platby(darčeky, oblečenie, dovolenky, servis auta, atď.). Čím kratšie obdobie na analýzu zvolíme, tým menej presné čísla dostaneme. Avšak platí, že najdôležitejšie je začať a spočítať aspoň 3 mesiace, ako nerobiť prehľad výdajov vôbec.

2. Pravidelnosť a návyk je viac, ako výška sumy

Odložte si automaticky minimálne 10 percent z mesačného príjmu na bezpečné miesto – či už prevodom z účtu, dohodou so zamestnávateľom alebo vkladaním hotovosti. Napríklad na samostatný bankový účet bez platobnej karty. Najlepšou formou je nastaviť si trvalý príkaz z účtu deň po tom, ako na účet príde výplata. Už vopred považujte 10 percent z príjmu za nedotknuteľné alebo „minuté peniaze“, ako by ste si v tej hodnote nakúpili tovar alebo službu.

Každá dlhá cesta začína prvým krokom a rovnako to platí aj vo financiách.Mnohí ľudia si nevytvárajú finančnú rezervu aj preto, že „10, 20 eur sa sporiť neoplatí“. Omnoho dôležitejšie pri sporení je však vytvorenie návyku sporiť, ako to, koľko odložíte. Ideálne je odložiť do rezervy 10 percent z príjmu, no nevzdávajte to ani pri nižších čiastkach.

3. Plánujte, plánujte, plánujte

Pokiaľ si z tvorby rezervy neurobíte zvyk, plánujte si každý mesiac príjmy a výdavky v domácnosti tak, aby  vám desatina z príjmu zostala do rezervy. V tomto zvyku pokojne zostaňte navždy. 

Kľúčovými vlastnosťami pri tvorbe rezervy sú trpezlivosť a disciplína. Netrpezliví a nedisciplinovaní ľudia minú nasporené peniaze skôr, ako vytvoria nejakú hodnotu. Mám pre vás cennú radu: Urobte si zo sporenia radosť. Stanovte si méty, pri ktorých sa z časti úspor odmeníte. Začne vás to baviť, budete sporiť s radosťou a vytvoríte si dlhodobý návyk.

4. Vyšší príjem nemusí znamenať vyššie výdavky

Ak sa vám zvýši príjem v domácnosti, nezabudnite zvýšiť aj výšku rezervy. Pokiaľ sa darí a zarobíte viac, z nárastu príjmu by ste si mali vždy 50 percent odložiť (resp. odkladať) a z druhej polovice si urobiť radosť alebo ju použiť na zvýšenie životného štandardu. Na zlé časy si odkladáme práve keď sa nám darí.  Zvýšený príjem do domácnosti môže znamenať aj zvýšenie životného štandardu, t. j. zvýšenie výdajov. Na vyššie výdavky je potrebná vyššia rezerva.

5. Mimoriadne príjmy a odmeny

Mimoriadne odmeny, či špeciálne príjmy vždy potešia. Myslite však na to, že je to skvelá príležitosť, ako zvýšiť svoje rezervy a tým sa stať bohatším. Časť mimoriadneho príjmu si užite a druhú časť odložte. Priblížite sa tým k finančnej slobode.

6. Rezerva neslúži na kúpu spotrebičov

Buďte disciplinovaní a väčšie nákupy plánujte. Na televízor či novú práčku si sporte navyše, teda nad rámec svojej rezervy. Na rezervu siahnite až vtedy, keď ste už znížili všetky výdaje na minimum a stále vám to s rozpočtom nevychádza.

7. Nesiahajte na dlhodobé aktíva

Ako napríklad sporenie na dôchodok. Najväčšou chybou pri strate či znížení príjmu býva zásah do svojich aktív. Úplne najhoršie je rušiť dlhodobé aktíva. Na nečakané výdavky slúži rezerva, nie dôchodkové sporenie. Pokiaľ by rezerva nepostačovala, hľadajte možnosti v razantnejšom znížení výdajov. Stretol som sa so situáciami, kedy klienti pri znížení príjmu zrušili svoje dôchodkové programy, no naďalej fajčili jednu cigaretu za druhou. Zvoľte v domácnosti „úsporný režim“ na potrebný čas. Takto dokáže priemerná domácnosť znížiť svoje výdavky až o 20 percent. Na krátkodobejší výpadok príjmu môže v krajných prípadoch slúžiť aj úver, no po tejto možnosti siahajte len v prípade, keď je isté, že sa vám príjem vráti alebo navýši.

8. Čerpanú rezervu doplňte

Ak je to naozaj nevyhnutné, rezervu čerpajte postupne a hneď, ako je to možné, ju doplňte.

9. Začnite hneď

S vytváraním rezervy nečakajte na „lepšie časy“, ani to neodkladajte na budúci mesiac. Ideálne je začať hneď, bez ohľadu na výšku sumy, ktorú sa vám podarí tento mesiac odložiť. Poznám ľudí, ktorí sporenie odkladajú z mesiaca na mesiac už niekoľko rokov.