FQ TEST
Zmeraj si svoje FQ

O súťaži


Kto sa môže zapojiť do súťaže

Súťaž je určená študentom všetkých stredných škôl (vrátane študentov 8-ročných gymnázií študujúcich v ročníkoch kvinta, sexta, septima a oktáva) a širokej verejnosti, fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Kto bude zaradení do súťaže

Každá osoba sa môže do súťaže na web stránke www.fqtest.sk zaregistrovať len raz, a to vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania zaradený len jeden registračný formulár účastníka.

Časový harmonogram súťaže

Súťaž bude prebiehať formou online testu cez internet na web stránke www.fqtest.sk v čase od 16.09.2018 od 08:00 hod. do 31.10.2018 do 23:59 hod.

Ukončenie súťaze / výsledky

Náhodným žrebovaním uskutočneným dňa 05.11.2018 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní traja výhercovia súťaže.

Cena

Výhrami v súťaži sú vecné ceny – 3x Apple iPad.