O súťaži
Kto sa môže zapojiť do súťaže

Súťaž je určená fyzickým osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Kto bude zaradený do súťaže

Každá osoba sa môže do súťaže na web stránke www.fqtest.sk zaregistrovať len raz, a to vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania zaradený len jeden registračný formulár účastníka.

Časový harmonogram súťaže

Súťaž bude prebiehať formou online testu cez internet na web stránke www.fqtest.sk v čase od 01.09.2020 od 08:00 hod. do 30.09.2020 do 23:59 hod.

Výsledky súťaže

Náhodným žrebovaním uskutočneným v prvej polovici októbra 2020 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní traja výhercovia súťaže. Mená výhercov budú zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ktorú spravuje usporiadateľ, na webových stránkach www.nadaciapartners.skwww.partnersgroup.sk a www.dfg.sk.

Cena

Výhrami v súťaži sú vecné ceny – 3x mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 9 Pro.