O súťaži

Kto sa môže zapojiť do súťaže

Súťaž je určená širokej verejnosti s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Kto bude zaradený do súťaže

Každá osoba sa môže do súťaže na web stránke www.fqtest.sk zaregistrovať len raz, a to vyplnením a odoslaním online FQ testu a kontaktného formulára. V prípade viacnásobnej registrácie bude do žrebovania zaradený len jeden registračný formulár účastníka.

Časový harmonogram súťaže

Súťaž bude prebiehať formou online testu cez internet na web stránke www.fqtest.sk v čase od 09.09.2023 od 08:00 hod. do 30.09.2023 do 23:59 hod.

Výsledky súťaže

Náhodným žrebovaním uskutočneným v prvej polovici októbra 2023 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní traja výhercovia súťaže.

Cena

Výhrami v súťaži sú vecné ceny – 3x Apple iPad 10.2 64 GB WiFi Strieborný 2021.