1. Aká veľká by mala byť optimálna finančná rezerva?
2. Automatický vstup do II. dôchodkového piliera platí pre:
3. Súbor činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti sa nazýva:
4. Ktoré z tvrdení o finančnej slobode je pravdivé?
5. Čo je zložené úročenie?
6. Ak by ste dnes chceli na jeden rok investovať, čomu by ste sa mali určite vyhnúť?
7. Aké sú mzdové náklady zamestnávateľa, ak tvoj čistý príjem je 772,89 €, čo predstavuje 1 000 € v hrubom?
8. Opakom inflácie je:
9. Je rozdiel medzi komerčným cestovným poistením a Európskym zdravotným poistením?
10. Kto vydáva dlhopisy?
11. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
12. Aký vplyv má inflácia 10 % ročne na úspory v banke?
13. Na ceste do teba vrazil iný vodič a spôsobil ti škodu na aute. Pri spisovaní škody sa zistilo, že vinník nemá uzatvorené PZP. Kto uhradí škodu na tvojom aute?
14. Cestovné poistenie kryje okrem iného uhradenie repatriácie. Repatriácia pri cestovnom poistení znamená:
15. Najlikvidnejší bankový produkt je:
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.