FQ TEST
1. Ako sa volá inštitúcia, ktorá plní úlohu hlavného kontrolóra finančného trhu, funkciu banky pre štát a riadi menovú politiku Slovenskej republiky?
2. Čo je to tzv. superhrubá mzda?
3. Ak vám banka ponúka termínovaný vklad s ročným úrokom 1,5 % a predpokladaná miera inflácie je 2,5 %, akú kúpnu silu budú mať vaše úspory po 12 mesiacoch?
4. Aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou?
5. Aký je rozdiel medzi RPMN a úrokovou sadzbou?
6. Známy vás požiada, aby ste v jeho úverovej zmluve s bankou figurovali ako ručiteľ, a vy súhlasíte. Po dvoch rokoch dostanete informáciu od banky, že váš známy úver nespláca, a tak sa obracajú na vás ako na ručiteľa. Aké záväzky vám z tohto postavenia vyplývajú?
7. Princípom kapitálového životného poistenia je:
8. V prípade, ak spôsobíte dopravnú nehodu:
9. Čo podľa vás kryje poistenie zodpovednosti?
10. Cenu poistného pri životnom poistení neovplyvňuje:
11. Koľko pilierov má dôchodkový systém na Slovensku?
12. Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia predstavuje:
13. Rozhodli ste sa investovať do finančného produktu, ktorý vám ponúka nadpriemerné zhodnotenie oproti štandardným výnosom na trhu. Aké riziko sa s touto investíciou spája?
14. Ktorý z uvedených vzťahov platí pri investovaní?
15. Čo je podľa vás likvidita?
16. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
17. Pohlavie:
18. Vek:
19. Vzdelanie:
20. Počet obyvateľov obce:
21. Kraj:
22. Koľko osôb žije vo vašej domácnosti - vrátane vás a detí?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.