1. Na ceste do teba vrazil iný vodič a spôsobil ti škodu na aute. Pri spisovaní škody sa zistilo, že vinník nemá uzatvorené PZP. Kto uhradí škodu na tvojom aute?
2. Kto vydáva dlhopisy?
3. Čo je zložené úročenie?
4. Aké sú mzdové náklady zamestnávateľa, ak tvoj čistý príjem je 772,89 €, čo predstavuje 1 000 € v hrubom?
5. Je rozdiel medzi komerčným cestovným poistením a Európskym zdravotným poistením?
6. Ktoré z tvrdení o finančnej slobode je pravdivé?
7. Súbor činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti sa nazýva:
8. Aká veľká by mala byť optimálna finančná rezerva?
9. Najlikvidnejší bankový produkt je:
10. Ak by ste dnes chceli na jeden rok investovať, čomu by ste sa mali určite vyhnúť?
11. Aký vplyv má inflácia 10 % ročne na úspory v banke?
12. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
13. Opakom inflácie je:
14. Cestovné poistenie kryje okrem iného uhradenie repatriácie. Repatriácia pri cestovnom poistení znamená:
15. Automatický vstup do II. dôchodkového piliera platí pre:
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.