FQ TEST
1. Mzda, ktorá zahŕňa všetky odvody zamenstnávateľa aj zamestnanca, sa nazýva:
2. Kto vydáva dlhopisy?
3. PayPal je:
4. Sporiaci účet je:
5. Ktorý ukazovateľ hovorí o celkových nákladoch na úver?
6. Čerpáte pôžičku 3 000 €, chceli by ste ju splatiť za 2 roky pri ročnej úrokovej miere 10 %. Za prvý rok vrátite banke 1 500 €. Banka neúčtuje žiadne iné poplatky. Koľko eur celkovo musíte vrátiť banke?
7. Môže byť poistník zároveň aj poisteným?
8. Oprávnená osoba v životnom poistení je:
9. Poistenie nehnuteľnosti:
10. Ak budete dôchodkovo poistený v I. pilieri, dôchodok Vám bude vyplácať:
11. Aká je výška poplatku za zriadenie II. piliera?
12. Akú investičnú stratégiu by ste odporučili klientovi, ktorý nevie znášať vyššie riziko?
13. Medvedí trend je označenie pre:
14. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
15. Pohlavie:
16. Vek:
17. Vzdelanie:
18. Počet obyvateľov obce:
19. Kraj:
20. Koľko osôb žije vo vašej domácnosti - vrátane vás a detí?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.