Poznáte svoj
finančný kvocient?
Otestujte sa.
1. Ak sa rozhodneš investovať do kúpy bytu s cieľom užívania bytu na vlastné bývanie, byt je pre teba:
2. Jana a Peter sa rozhodli uložiť do banky 10 000 € s 2,5 % ročnou úrokovou sadzbou na 5 rokov. Jana si zvolila jednoduché úročenie svojich peňazí a Peter si zvolil zložené úročenie. Kto z nich si uložil peniaze výhodnejšie?
3. Inflácia sa v máji roku 2022 pohybovala na úrovni 11%. Akým spôsobom dokážeš najefektívnejšie ochrániť svoje úspory pred znehodnotením?
4. Kúpu auta sa rozhodneš riešiť pomocou finančného lízingu. Kedy sa stávaš majiteľom auta?
5. Ktorý z pilierov dôchodkového systému SR je povinný?
6. Poistné plnenie je:
7. Akciové trhy reagovali na situáciu na trhu poklesom o viac ako 20%. Ako označujeme takýto jav?
8. Princípom kapitálového životného poistenia je:
9. V TV reklamujú notebook, ktorého cena je 2 000 €. Firma ponúka jeho kúpu i na splátky. Uvádza, že notebook môže byť tvoj za 49 € mesačne. Môžeš sa rozhodnúť o výhodnosti alebo nevýhodnosti úveru z uvedených informácií?
10. Čo skratka PZP znamená?
11. Na čo kladú dôraz ESG investície?
12. Podiel spotrebných úverov a nákupov na splátky na výdavkoch domácnosti by mal byť vo výške:
13. V januári si si vložil 3 000 € na účet s úrokovou sadzbou 2,5 % za pol roka (p.s.). a odvtedy si neurobil žiadne ďalšie vklady ani výbery. Aký bude tvoj výnos za celý rok?
14. Ak sú tvoje príjmy vyššie ako výdavky, tvoj rozpočet je:
15. Čo tvorí takzvaný investičný trojuholník?
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.