1. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
2. Čo je zložené úročenie?
3. Súbor činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti sa nazýva:
4. Cestovné poistenie kryje okrem iného uhradenie repatriácie. Repatriácia pri cestovnom poistení znamená:
5. Kto vydáva dlhopisy?
6. Ktoré z tvrdení o finančnej slobode je pravdivé?
7. Aká veľká by mala byť optimálna finančná rezerva?
8. Najlikvidnejší bankový produkt je:
9. Opakom inflácie je:
10. Na ceste do teba vrazil iný vodič a spôsobil ti škodu na aute. Pri spisovaní škody sa zistilo, že vinník nemá uzatvorené PZP. Kto uhradí škodu na tvojom aute?
11. Aký vplyv má inflácia 10 % ročne na úspory v banke?
12. Je rozdiel medzi komerčným cestovným poistením a Európskym zdravotným poistením?
13. Automatický vstup do II. dôchodkového piliera platí pre:
14. Aké sú mzdové náklady zamestnávateľa, ak tvoj čistý príjem je 772,89 €, čo predstavuje 1 000 € v hrubom?
15. Ak by ste dnes chceli na jeden rok investovať, čomu by ste sa mali určite vyhnúť?
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.