1. Automatický vstup do II. dôchodkového piliera platí pre:
2. Opakom inflácie je:
3. Kto vydáva dlhopisy?
4. Ktoré z tvrdení o finančnej slobode je pravdivé?
5. Čo je zložené úročenie?
6. Aká veľká by mala byť optimálna finančná rezerva?
7. Aký vplyv má inflácia 10 % ročne na úspory v banke?
8. Najlikvidnejší bankový produkt je:
9. Cestovné poistenie kryje okrem iného uhradenie repatriácie. Repatriácia pri cestovnom poistení znamená:
10. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
11. Na ceste do teba vrazil iný vodič a spôsobil ti škodu na aute. Pri spisovaní škody sa zistilo, že vinník nemá uzatvorené PZP. Kto uhradí škodu na tvojom aute?
12. Aké sú mzdové náklady zamestnávateľa, ak tvoj čistý príjem je 772,89 €, čo predstavuje 1 000 € v hrubom?
13. Ak by ste dnes chceli na jeden rok investovať, čomu by ste sa mali určite vyhnúť?
14. Súbor činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti sa nazýva:
15. Je rozdiel medzi komerčným cestovným poistením a Európskym zdravotným poistením?
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.