FQ TEST
1. Kto vydáva dlhopisy?
2. Nezávislou centrálnou bankou v SR je:
3. Sporiaci účet je:
4. PayPal je:
5. Čo je splátkový kalendár?
6. Čerpáte pôžičku 3 000 €, chceli by ste ju splatiť za 2 roky pri ročnej úrokovej miere 10 %. Za prvý rok vrátite banke 1 500 €. Banka neúčtuje žiadne iné poplatky. Koľko eur celkovo musíte vrátiť banke?
7. Môže byť poistník zároveň aj poisteným?
8. Oprávnená osoba v životnom poistení je:
9. Poistenie nehnuteľnosti:
10. Aká je výška poplatku za zriadenie II. piliera?
11. Ak budete dôchodkovo poistený v I. pilieri, dôchodok Vám bude vyplácať:
12. Medvedí trend je označenie pre:
13. Akú investičnú stratégiu by ste odporučili klientovi, ktorý nevie znášať vyššie riziko?
14. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
15. Pohlavie:
16. Vek:
17. Vzdelanie:
18. Počet obyvateľov obce:
19. Kraj:
20. Koľko osôb žije vo vašej domácnosti - vrátane vás a detí?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.