Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

FQ TEST
1. Čo znamená pojem pasívny príjem?
2. Ak sú tvoje výdavky vyššie ako príjmy, tvoj rozpočet je:
3. Nominálna úroková miera je:
4. Peter má čistý mesačný príjem 1 250 €. Mesačne platí 200 € za podnájom, lízing na auto 120 €, prevádzka automobilu stojí 100 €, 150 € platí za jedlo, 160 € za oblečenie a obuv, 190 € za zábavu, spotrebný úver 130 € a za mobil 30 €. Zvyšnú sumu si odkladá na termínovaný vklad. Stano zarobí mesačne 900 € a okrem toho si na brigáde privyrobí 20 € týždenne. Z toho mesačne platí 200 € hypotéku, 100 € náklady na byt, 120 € za jedlo, 100 € za oblečenie, obuv a zábavu, 30 € za mobil, 150 € na lízing a prevádzku auta, 40 € životné poistenie spojené s investovaním, 20 € dôchodkové pripoistenie, 100 € investuje do akcií a 120 € si odkladá na sporiaci účet. Ktorý z uvedených pánov je lepšie finančne zabezpečený?
5. Všetko to, čo nám generuje príjem alebo sa na ňom podieľa, nazývame:
6. Ktorý z týchto výrokov nie je pravdivý?
7. Inflácia spôsobí najväčšie problémy:
8. Ak ti banka ponúka termínovaný vklad s ročným úrokom 3 % a predpokladaná miera inflácie je 5 %, akú kúpnu silu budú mať tvoje úspory po 12 mesiacoch?
9. Ak si vložíš do banky 250 € a banka ti po roku pripíše (pred zdanením) na účet 6,25 €, akou úrokovou mierou bol vklad úročený?
10. Aký je rozdiel medzi trvalým príkazom a inkasom?
11. Poistné plnenie je:
12. I. dôchodkový pilier je:
13. Ktorá investícia má najvyššiu likviditu?
14. Čo je to investičné riziko?
15. Pavol vložil do dlhopisového fondu 4 000 €, za čo sa mu pripísalo 128 150 podielov. Ak je aktuálna hodnota jedného podielu 0,031865 €, aká je hodnota investície vo fonde? (bez započítania poplatkov)
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.