1. Aké sú mzdové náklady zamestnávateľa, ak tvoj čistý príjem je 772,89 €, čo predstavuje 1 000 € v hrubom?
2. Opakom inflácie je:
3. Cestovné poistenie kryje okrem iného uhradenie repatriácie. Repatriácia pri cestovnom poistení znamená:
4. Súbor činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti sa nazýva:
5. Ak by ste dnes chceli na jeden rok investovať, čomu by ste sa mali určite vyhnúť?
6. Aký vplyv má inflácia 10 % ročne na úspory v banke?
7. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
8. Kto vydáva dlhopisy?
9. Čo je zložené úročenie?
10. Ktoré z tvrdení o finančnej slobode je pravdivé?
11. Je rozdiel medzi komerčným cestovným poistením a Európskym zdravotným poistením?
12. Na ceste do teba vrazil iný vodič a spôsobil ti škodu na aute. Pri spisovaní škody sa zistilo, že vinník nemá uzatvorené PZP. Kto uhradí škodu na tvojom aute?
13. Aká veľká by mala byť optimálna finančná rezerva?
14. Najlikvidnejší bankový produkt je:
15. Automatický vstup do II. dôchodkového piliera platí pre:
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.