1. Najlikvidnejší bankový produkt je:
2. Čo je zložené úročenie?
3. Je rozdiel medzi komerčným cestovným poistením a Európskym zdravotným poistením?
4. Aké sú mzdové náklady zamestnávateľa, ak tvoj čistý príjem je 772,89 €, čo predstavuje 1 000 € v hrubom?
5. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
6. Na ceste do teba vrazil iný vodič a spôsobil ti škodu na aute. Pri spisovaní škody sa zistilo, že vinník nemá uzatvorené PZP. Kto uhradí škodu na tvojom aute?
7. Ak by ste dnes chceli na jeden rok investovať, čomu by ste sa mali určite vyhnúť?
8. Aká veľká by mala byť optimálna finančná rezerva?
9. Súbor činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti sa nazýva:
10. Automatický vstup do II. dôchodkového piliera platí pre:
11. Kto vydáva dlhopisy?
12. Cestovné poistenie kryje okrem iného uhradenie repatriácie. Repatriácia pri cestovnom poistení znamená:
13. Opakom inflácie je:
14. Ktoré z tvrdení o finančnej slobode je pravdivé?
15. Aký vplyv má inflácia 10 % ročne na úspory v banke?
16. Pohlavie:
17. Vek:
18. Vzdelanie:
19. Kraj:
20. Ako sa podľa vášho názoru orientujete v otázkach financií?
Nie sú vyplnené všetky otázky, nie je možné odoslať test.
Prosím, skontrolujte, či ste zodpovedali všetky otázky.