Finančná gramotnosť pre seniorov

Nadácia PARTNERS po úspešnej niekoľkoročnej spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline prináša aj v tomto akademickom roku vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré je určené pre seniorov a poskytuje základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany. 

Okrem základov finančnej gramotnosti sa bude séria prednášok venovať aj finančnému trhu a jeho fungovaniu či charakteristikám rôznych finančných produktov. Prednášajúci tiež poskytnú množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré sa určite uplatnia aj v bežnom živote. Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

Seniori patria spolu s mladými ľuďmi ku skupine, ktorá vykazuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti, než je celoslovenský priemer. Navyše, práve starší ľudia majú tendenciu či už z neistoty, či nedostatku informácií podľahnúť menej výhodným ponukám. Aj preto má tento cyklus za cieľ poskytnúť základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.