Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančné plánovanie

Nadácia PARTNERS pre študentov vysokých škôl poskytuje lekcie finančného vzdelávania, ktoré môžu rozšíriť ponuku výberových predmetov na jednotlivých fakultách, ktoré majú svojim zameraním blízko k oblasti financií.

Obsahom prednášok sú témy týkajúce sa základov finančnej gramotnosti,  finančného trhu a jeho fungovania, charakteristikám rôznych finančných produktov a ich cieľom je v konečnom dôsledku priblížiť študentom trh, na ktorý sa mnohí z nich v rámci teórie pripravujú počas svojho štúdia.

Súčasťou jednotlivých lekcií je aj praktické odskúšanie si práce s peniazmi v dlhšom časovom horizonte formou simulácie reálnych situácií zo života. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Plán výučby je rozdelený do dvoch semestrov, ktoré pozostávajú zo šiestich lekcií, pričom rozsah každej lekcie je štyri vyučovacie hodiny. Ak máte záujem o realizáciu projektu na vašej vysokej škole, kontaktujte nás na tejto adrese: info@nadaciapartners.sk.