Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančná akadémia

Týmto by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za prednášku pre našich deviatakov! Žiakom sa to veľmi páčilo, čo sme aj videli, nakoľko sa pekne zapájali. Uvažovali sme, že by sme mali záujem ešte o prednášku pre ôsmakov!

Základná škola, Plaveč


Srdečná vďaka za prínos Vašich lektorov pri vzdelávaní našich študentov v oblasti FG. Za ich profesionálny prístup a dobrý vzťah k študentom, ktorým Vy a vaša organizácia pomáhate napĺňať vzdelávací program na vysokej praktickej úrovni, za čo vám patrí naša vďaka a úcta. Prajem Vám veľa úspechov a zdravia a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Gymnáziu, Vazovova 6, Bratislava


Dobrý deň, dovoľte mi poďakovať sa vám a vašim lektorom za pozitívny prístup pri rozvíjaní a posilňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu zacieleného na finančnú gramotnosť u žiakov našej školy. Veľmi si toho vážime a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

SPŠ dopravná, Košice


Radi by sme sa vám poďakovali za spoluprácu pri realizácii prednášky z finančnej gramotnosti s názvom „Učíme sa hospodáriť“. Ešte pred samotnou prednáškou nás kontaktoval prednášajúci, aby sme spolu predebatovali jednotlivé oblasti, na ktoré by sme sa mali v prednáške zamerať. Vyučujúci, ktorí sa prednášky zúčastnili mali pozitívne ohlasy na upútanie pozornosti žiakov, ale aj na vhodne zvolené problémy, praktické riešenia a množstvo príkladov. Deti si z prednášky veľa zapamätali, dokázali zreprodukovať veľké množstvo informácii a konkrétnych príkladov. Zaujalo ich čo sú aktíva, čo sú pasíva. Vedeli povedať z čoho pozostáva rozpočet, prečo je dôležité sporenie atď. Už len dúfať, že im tieto informácie zostanú v hlave čo najdlhšie a budú realizovať tie správne finančné rozhodnutia. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Základná škola, Kamenec pod Vtáčnikom


Ďakujeme za vynikajúce prednášky z finančnej gramotnosti zrealizované na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Akcia sa stretla s veľmi pozitívnou reakciou žiakov, čo nás najviac teší. Preto by sme radi v tejto aktivite Nadácie PARTNERS pokračovali aj budúci školský rok s ďalším ročníkom našich žiakov. Dúfame, že to bude možné. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ešte raz ďakujeme.

Piaristické gymnázium, Nitra


Chcem vám poďakovať za spoluprácu pri realizácii Finančnej akadémie

na našej škole. Všetko prebehlo bezproblémovo a odozva študentov ma prekvapila.

Veľmi sa im to páčilo, čo je u nich dosť ťažko dosiahnuteľné.

Radi by sme tento projekt opakovali na našej škole každoročne.

Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec


Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za fantastické 4 dni, ktoré sme spolu s vašimi odborníkmi strávili na našej škole. Kolegovia i žiaci boli nadšení. Veľmi zaujímavé témy, profesionálne vystupovanie, príjemná atmosféra z každej strany. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré.

SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou


Žiaci, ktorí absolvovali Finančnú akadémiu ocenili profesionálnu úroveň školiteľov, pripravenosť prezentácií a podkladov, zaujímavý program, formu prednášok, možnosť aktívneho zapojenia sa a hlavne riešenie konkrétnych príkladov zo života. Za všetko hovorí výrok žiaka: Za dva dni som sa naučil z ekonomiky viac ako za dva roky.

SPŠ stavebná, Prešov


V rámci predmetu Manažment osobných financií prebiehal na našej škole vzdelávací cyklus finančnej gramotnosti, ktorý realizovala Nadácia PARTNERS.  Témy vzdelávania: hospodárenie, bývanie, poistenie, investovanie a dôchodky, boli určené pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Školitelia zaujali žiakov svojim odborným prístupom a množstvom informácií týkajúcich sa financií a racionálneho správania sa na finančnom trhu. Spätná väzba žiakov po skončení spoločných stretnutí bola vysoko pozitívna. Získali kvalitné informácie z oblasti financií, ktoré sú potrebné v živote každého jednotlivca. V budúcnosti by prijali ďalšie stretnutia s odborníkmi z praxe.

SPŠ, Snina


Chceli by sme sa poďakovať za možnosť realizovať na našej škole Finančnú akadémiu pre žiakov 4. ročníka. Tak žiaci, ako aj učitelia boli veľmi spokojní s priebehom a úrovňou stretnutí. 

SOŠ, Jesenského 903, Tisovec


Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať, že sa nám na našej škole podarilo uskutočniť odborné prednášky zastrešené Nadáciou PARTNERS. Žiakom sa to veľmi páčilo a veríme, že sa v budúcnosti ešte niečo podobné podarí zopakovať.

Gymnazium J. M. Hurbana, Čadca


Dovoľte nám poďakovať sa za vynikajúce školenia Finančnej akadémie, ktoré absolvovali naši štvrtáci. Veríme, že informácie, ktoré získali počas týchto lekcií budú pre nich veľkým prínosom a pomôžu im orientovať sa vo svete peňazí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku.

Obchodná akadémia, Pezinok


Chceme sa veľmi pekne poďakovať za možnosť zapojiť našich žiakov do vzdelávania určeného pre rozvoj finančnej gramotnosti. Môžem potvrdiť, že aj keď žiaci miestami možno reagovali pasívne, nalepilo sa na nich množstvo nových informácií. Poďakovanie patrí aj všetkým lektorom, ktorí celé vzdelávanie viedli. Veríme, že sa spolu stretneme aj v budúcom školskom roku.

SPŠ elektrotechnická, Košice


V Spojenej škole Nováky absolvovalo 89 žiakov maturitného ročníka sériu prednášok o finančnej gramotnosti spojenú s praktickými ukážkami a analýzami ponúk finančných inštitúcií. S úrovňou prednášok boli veľmi spokojní naši žiaci i pedagógovia, ktorí sa ich zúčastnili. Prednášajúci boli výborne pripravení na stretnutia a všetkých zaujali svojou profesionalitou. Myslíme si, že zásluhou Nadácie PARTNERS budú naši maturanti po skončení strednej školy lepšie pripravení pre každodenný život a budú vedieť rozumnejšie narábať s peniazmi a lepšie chrániť svoj majetok.

Spojená škola, Rastislavova 322, Nováky


Ohlasy na realizované prednášky boli u žiakov výborné. Žiaci ich považovali za zaujímavé a poučné. Veľmi sa im páčil príklad s ich vlastnou výplatou. Sami povedali, že ich to prinútilo zamyslieť sa nad vlastnými výdavkami a mnohí si uvedomili, že to v živote s financiami nie je také jednoduché. Taktiež ich zaujali ideálne finančné miery 10:20:30:40, kde sa im páčil nápad, že si majú najskôr odložiť 10 % zo svojich financií a nečakať až na koniec mesiaca. Ďakujem veľmi pekne aj za našich žiakov a verím, že sa ešte podobných prednášok zúčastníme.

Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov


Radi by sme sa poďakovali finančným odborníkom, ktorí u nás prednášali finančnú gramotnosť. Veľmi nás potešila spätná väzba od našich žiakov, ktorí prednášky hodnotili veľmi pozitívne. Ešte raz ďakujeme za spoluprácu.

SOŠ, Horný Smokovec


Veľmi pekne ďakujeme za prednášky a workshopy, ktoré ste pre nás v rámci školenia finančnej gramotnosti pripravili. Samotné školenie sa stretlo s veľmi priaznivým ohlasom u študentov a preto by sme radi pokračovali v spolupráci aj v budúcom školskom roku.

Gymnázium, Košice


Veľmi pekne ďakujeme za prednášky a workshopy, ktoré ste pre nás v rámci školenia finančnej gramotnosti pripravili. Samotné školenie sa stretlo s veľmi priaznivým ohlasom u študentov a preto by sme radi pokračovali v spolupráci aj v budúcom školskom roku. Chcela by sme sa veľmi pekne poďakovať za Finančnú akadémiu zrealizovanú na našej škole zo strany finančných odborníkov. Za ich informácie, prístup k deťom, za nádherné stretnutie  a krásny čas strávený spolu s nimi. Máme dlhodobejšiu spoluprácu a verím, že to tak ostane aj naďalej. Ešte raz vrelá vďaka.

SOŠ Drevárska, Vranov nad Topľou


Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým lektorom za realizáciu školenia Finančná gramotnosť na našej škole. Všetci, učitelia aj žiaci, boli spokojní a vyjadrovali sa pochvalne.

Ešte raz ďakujem a dúfam, že podobne školenie bude možné zrealizovať aj budúci rok.

Gymnázium Park mládeže, Košice


V priebehu minulého týždňa sa na našej škole uskutočnili tri prednášky z finančnej gramotnosti. Prednášky boli vedené pútavou a pre žiakov zrozumiteľnou formou. Žiaci ocenili priestor, ktorý im bol poskytnutý na kladenie otázok. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto projektu a budeme radi, keď budeme môcť pokračovať v spolupráci aj v budúcom školskom roku.Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava


Chcem sa veľmi pekne poďakovať v mene všetkých našich študentov a učiteľov za dlhoročnú spoluprácu s Nadáciou PARTNERS. Oceňujem ich ochotu, odborné vedomosti a prístup, ktorým zaujali pri všetkých svojich prednáškach a workshopoch. Ďakujeme.

SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš


Dobrý deň,

touto cestou by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za čas a ochotu, ktorú ste venovali našim žiakom počas vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia v tomto školskom roku.

V tejto ťažkej dobe sme už ani nedúfali, že sa nám podarí uskutočniť všetky 4 lekcie, ale vďaka ústretovosti Vašich kolegov sme to dokázali. Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí sa venovali našim žiakom, prajeme Vám veľa pracovných, aj osobných úspechov, no hlavne dobré zdravie.

Veríme, že sa budeme môcť do FA zapojiť aj v ďalších školských rokoch.

Obchodná akadémia, Lučenec


V dňoch 14. - 16. 3. 2023 prebiehal na gymnáziu kurz finančnej gramotnosti pod vedením lektorov nadácie Partners. Kurz bol zo strany študentov hodnotený podobne ako po minulé roky veľmi pozitívne, čo vyplynulo nielen z rozhovorov so žiakmi, ale aj z anonymného dotazníka, ktorý som po kurze urobil. Veľmi vysoko zhodnotili odbornosť lektorov, ich prístup, komunikáciu, kurz hodnotili ako veľmi prínosný, kde sa veľa nového naučili. Chcem vám teda aj touto cestou poďakovať za jeho realizáciu a teším sa opäť o rok na ďalšiu spoluprácu s nadáciou.

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra


Rada by som vám v menej našej školy poďakovala a umožnenie realizácie série prednášok, ktoré u nás viedli vaši kolegovia, nakoľko odozva zo strany žiakov bola viac než pozitívna. Lektori boli empatickí, odborne fundovaní, priateľskí, s výnimočným prístupom k žiakom, o čom svedčí aj spätná väzba, ktorú nám dali naši žiaci. Do ďalšej práce vám všetkým prajem vytrvalosť vo vzdelávacích aktivitách pre mládež, pretože to má zmysel a je to účinné.

Obchodná akadémia, Bratislava