Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančná gramotnosť pre seniorov

Nadácia PARTNERS v spolupráci so spolupracovníkmi PARTNERS GROUP SK organizuje vzdelávacie kurzy aj pre seniorov a poskytuje základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany. 

Okrem základov finančnej gramotnosti sa prednášky venujú finančnému trhu a jeho fungovaniu či charakteristikám rôznych finančných produktov. Prednášajúci poskytujú množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré sa dajú uplatniť aj v bežnom živote. Získané informácie môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

Seniori patria spolu s mladými ľuďmi ku skupine, ktorá vykazuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti, než je celoslovenský priemer. Navyše, práve starší ľudia majú tendenciu či už z neistoty, či nedostatku informácií podľahnúť menej výhodným ponukám. Aj preto má tento cyklus za cieľ poskytnúť základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.