Finančná gramotnosť pre seniorov

Nadácia PARTNERS spolupracuje dlhodobo s Univerzitou tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, kde zabezpečuje pre záujemcov vzdelávací kurz Finančnej gramotnosti pre život, ktorý je určený pre seniorov a poskytuje základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany. 

Okrem základov finančnej gramotnosti sa prednášky venujú finančnému trhu a jeho fungovaniu či charakteristikám rôznych finančných produktov. Prednášajúci poskytujú množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré sa dajú uplatniť aj v bežnom živote. Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

Seniori patria spolu s mladými ľuďmi ku skupine, ktorá vykazuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti, než je celoslovenský priemer. Navyše, práve starší ľudia majú tendenciu či už z neistoty, či nedostatku informácií podľahnúť menej výhodným ponukám. Aj preto má tento cyklus za cieľ poskytnúť základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.

_________________________________________________________________________________

PLÁN VÝUČBY 

Zimný semester 

  • Finančná gramotnosť a peniaze – vývoj a funkcia peňazí, história slovenských peňazí, peňažný trh, dopyt po peniazoch, ponuka peňazí, menová sústava, platobný styk
  • Finančný trh a finančné plánovanie – typy finančného trhu, burza, inštitúcie finančného trhu, ceny produktov na finančnom trhu, ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu
  • Banková sústava a bankové produkty – banková sústava na Slovenskom trhu, história bankovej sústavy SR, charakteristika NBS, komerčné banky, druhy bankových činností, riadenie aktív a pasív, druhy bankových operácií, ako správne vyberať bankové produkty; Internet banking, mobilné bankovníctvo, platenie bezkontaktnou kartou, kreditné karty, ochranné prvky platobných kariet, SMS notifikácie
  • Dôchodkový systém štátu - definícia dôchodku a základné zákonné  podmienky na vznik nároku na starobný dôchodok, dôchodkový systém štátu, sporenie na dôchodok prostredníctvom nástrojov na finančnom trhu
  • Úvery a pôžičky – Inštitúcie poskytujúce úvery a pôžičky, ako postupovať pri výbere, formy krátkodobých úverov, formy dlhodobých úverov, porovnanie niektorých typov úverov, rozpoznať dobrý a zlý úver, nebezpečenstvo úverov; Pôžičkoví podvodníci, pozor na nesplácanie pôžičiek – riziko exekúcie

Letný semester 

  • Sporenie – čo je sporenie a aký je jeho význam, formy sporenia, kde a ako môžem sporiť, výhody a nevýhody sporiacich produktov, kde hľadať odbornú finančnú pomoc
  • Investovanie – Investovanie a jeho zásady, investičný trojuholník, cenné papiere, riziká investovania
  • Poistenie – čo je poistenie, prečo sa poistiť, čo treba a čo nie je potrebné poistiť, poistenie dobrovoľné a povinné, poistenie osôb a majetku, životné a neživotné poistenie, pravidlá správneho poistenia
  • Možnosti zabezpečenia vlastného bývania
  • Daňový systém – priama daň, daň z dedičstva a z prevodu majetku, nepriame dane, daňové raje