Lekcie


Nadácia PARTNERS pripravuje lekcie finančnej gramotnosti a finančné vzdelávacie kurzy pre študentov, dospelých ale aj seniorov. Nižšie nájdete informácie o jednotlivých vzdelávacích cykloch a tiež ukážkové lekcie.