Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

7. ročník Finančnej olympiády pre stredoškolákov začína.

19.11.2018

Aké sú finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov zistí siedmy ročník Finančnej olympiády, ktorú pre stredné školy a osemročné gymnáziá organizuje Nadácia PARTNERS. Od novembra tohto roku, do apríla budúceho roku, budú môcť v troch kolách súťažiť študenti a školy o zaujímavé ceny. Aktuálny ročník začína dnes, 19. novembra 2018.

Viac ako 300 stredných škôl a 5000 študentov sa každoročne zapája do vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorá preveruje základnú finančnú gramotnosť stredoškolákov. „Prieskumy, ale aj naše skúsenosti poukazujú na fakt, že mladí ľudia majú rezervy v oblasti financií. Pritom základy ekonómie a financií sú dôležité nielen pre vstup do bežného pracovného života, ale aj pri zakladaní rodiny alebo pri podnikaní,“  hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS a dodáva: „Finančná olympiáda je určitým praktickým doplnením finančnej výučby na školách a pomôže preskúšať nielen znalosti študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, ale aj na konkrétnych príkladoch zistiť ako si vedia vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov či služieb.“

Finančná olympiáda zapája do súťaženia individuálne študentov všetkých stredných škôl na Slovensku, ktorí súťažia nielen o atraktívne ceny pre seba, ale aj o finančnú odmenu pre svoju školu.

Súťaž sa začína 19. novembra 2018 a končí finálovým kolom v apríli 2019. Súťaž je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.

  • otvorené kolo súťaže sa začína 19. novembra 2018 a hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.
  • Do II. kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola náročnejším online testovaním.
  • Vo finálnom, III. kole v apríli 2019 sa stretne 20 najlepších z druhého kola, ktorí budú v sídle nadácie prezentovať riešenia zložitejších finančných otázok. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba a svoju školu, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

 

Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2018/2019:

  1. kolo – online test: 19. 11. 2018 od 12:00 hod. - 23. 1. 2019 do 23:59 hod.
  2. kolo – online test: 18. 2. 2019 od 0:00 hod - 25. 3. 2019 do 23:59 hod.

III. kolo – písomný test: koniec apríla 2019 (presný termín bude stanovený neskôr) 

 

Víťazné ceny v súťaži  Finančná olympiáda:

  1. miesto: MacBook pre študenta a 2 000 eur pre školu
  2. miesto: iPad Mini pre študenta a 1 000 eur pre školu
  3. miesto: iPod pre študenta a 500 eur pre školu

 

 

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku. Z prieskumov verejnej mienky, ktoré Nadácia PARTNERS každoročne realizuje s agentúrou Focus, vyplýva, že veľa Slovákov má stále problém orientovať sa vo finančnej terminológií. Obzvlášť rizikovou skupinou sa ukázali práve študenti a ľudia starší ako 65 rokov. Pre stredoškolákov nadácia okrem súťaže realizuje už ôsmy ročník vzdelávacieho cyklu FINANČNÁ AKADÉMIA, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Rovnako Nadácia PARTNERS realizuje vzdelávacie aktivity pre žiakov II. stupňa základných škôl. Ich cieľom je rozšírenie vedomostí v oblasti financií a hospodárenia s nimi.

 

Viac informácií o súťaži nájdete na webovej stránke www.financnaolympiada.sk.

Viac informácií o Nadácii PARTNERS a jej projektoch nájdete na www.nadaciapartners.sk alebo na www.dfg.sk