Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

8. ROČNÍK FINANČNEJ OLYMPIÁDY PRE STREDOŠKOLÁKOV ZAČÍNA: OTESTUJTE SA AJ VY!

04.11.2019

Aké sú finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov zistí ôsmy ročník Finančnej olympiády, ktorú pre stredné školy a osemročné gymnáziá organizuje Nadácia PARTNERS. Od novembra tohto roku, do apríla budúceho roku, budú môcť v troch kolách súťažiť študenti a školy o zaujímavé ceny. Aktuálny ročník začína už 4. novembra.

Finančná olympiáda zapája do súťaženia individuálne študentov stredných škôl na Slovensku, ktorí súťažia nielen o atraktívne ceny pre seba a svojich pedagógov, ale aj o peňažnú odmenu pre svoju školu.

Súťaž sa začína 4. novembra 2019 a končí finálovým kolom v apríli 2020. Je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.

 • I. otvorené kolo súťaže sa začína 4. novembra 2019 a hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.
 • Do II. kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.
 • Vo finálnom, III. kole v apríli 2020 sa stretne 20 najlepších z druhého kola, ktorí budú v sídle nadácie prezentovať riešenia zložitejších finančných otázok. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2019/2020:

I. kolo – online test: 4. 11. 2019 od 12:00 hod. – 4. 2. 2020 do 23:59 hod.

II. kolo – online test: 25. 2. 2020 od 0:00 hod - 7. 4. 2020 do 23:59 hod.

III. kolo – písomný test: koniec apríla 2020 (presný termín bude stanovený neskôr) 

Víťazné ceny v súťaži  Finančná olympiáda:

 1. miesto: iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu 
 2. miesto: iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu
 3. miesto: iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu

 

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA?  

(výber 10 otázok z prvého kola minuloročnej Finančnej olympiády)

1. I. dôchodkový pilier je:

A) nepovinný
B) povinný
C) povinný len pre občanov nad 35 rokov

2. Čo je úrok?

A) Peňažná splátka za požičanie peňazí
B) Peňažná odmena za požičanie peňazí
C) Pravidelná splátka počas celej lehoty úveru

3. Ktorý úverový produkt má najvyššie úročenie a je najmenej výhodný pre klienta?

A) Spotrebný úver
B) Hypotekárny úver
C) Kreditná karta

4. Ako sa označuje suma peňazí na bežnom účte, ktorou môžeme nakladať a použiť ju na výbery či prevody?

A) Disponibilný zostatok
B) Aktuálny stav účtu
C) Disponibilná rezerva

5. Kúpiš si nové tenisky za 50 €. Koľko percent zo zaplatenej sumy náleží štátu ako DPH?

A)  19%
B) 20%
C)   21%

6. Ak má klient v banke uložených 150 000 € na dvoch účtoch, na jednom 50 000 € a na druhom 100 000 €, koľko pri krachu banky garantuje Fond na ochranu vkladov?

A) Celú sumu 150 000 €
B) Sumu 100 000 €
C) Celú sumu 150 000 € v prípade, že nebude mať na žiadnom účte viac ako 100 000 €

7. Čo sú nástroje kapitálového trhu?

A) Práca, pôda, kapitál
B) Štátne pokladničné poukážky
C) Akcie a dlhopisy

8. Likvidita je:

A) cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní
B) časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného imania
C) schopnosť premeniť majetok na peniaze

9. Ak máš na havarijnom poistení spoluúčasť 5 %, minimálne 150 €, a spravíš škodu v hodnote 1 000 €, zo svojich financií budeš poisťovni hradiť:

A) 150 €
B) 50 €
C) Poisťovňa uhradí celú škodu

10. Ak si vložíš do banky 500 € a banka ti po roku pripíše (pred zdanením) na účet 12,50 €, akou úrokovou mierou bol vklad úročený?

A) 2,5 %
B) 3 %
C) 6 %

 

 

Správne odpovede: 1b / 2b / 3c / 4a / 5b / 6b / 7c / 8c / 9a / 10a

04.11.2019

Aké sú finančné a ekonomické vedomosti našich stredoškolákov zistí ôsmy ročník Finančnej olympiády, ktorú pre stredné školy a osemročné gymnáziá organizuje Nadácia PARTNERS. Od novembra tohto roku, do apríla budúceho roku, budú môcť v troch kolách súťažiť študenti a školy o zaujímavé ceny. Aktuálny ročník začína už 4. novembra.

Finančná olympiáda zapája do súťaženia individuálne študentov stredných škôl na Slovensku, ktorí súťažia nielen o atraktívne ceny pre seba a svojich pedagógov, ale aj o peňažnú odmenu pre svoju školu.

Súťaž sa začína 4. novembra 2019 a končí finálovým kolom v apríli 2020. Je rozdelená do troch kôl a náročnosť otázok i úloh sa v každom kole zvyšuje.

 • I. otvorené kolo súťaže sa začína 4. novembra 2019 a hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test bude dostupný na webe súťaže.
 • Do II. kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.
 • Vo finálnom, III. kole v apríli 2020 sa stretne 20 najlepších z druhého kola, ktorí budú v sídle nadácie prezentovať riešenia zložitejších finančných otázok. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2019/2020:

I. kolo – online test: 4. 11. 2019 od 12:00 hod. – 4. 2. 2020 do 23:59 hod.

II. kolo – online test: 25. 2. 2020 od 0:00 hod - 7. 4. 2020 do 23:59 hod.

III. kolo – písomný test: koniec apríla 2020 (presný termín bude stanovený neskôr) 

Víťazné ceny v súťaži  Finančná olympiáda:

 1. miesto: iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu 
 2. miesto: iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu
 3. miesto: iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu

 

OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA?  

(výber 10 otázok z prvého kola minuloročnej Finančnej olympiády)

1. I. dôchodkový pilier je:

A) nepovinný
B) povinný
C) povinný len pre občanov nad 35 rokov

2. Čo je úrok?

A) Peňažná splátka za požičanie peňazí
B) Peňažná odmena za požičanie peňazí
C) Pravidelná splátka počas celej lehoty úveru

3. Ktorý úverový produkt má najvyššie úročenie a je najmenej výhodný pre klienta?

A) Spotrebný úver
B) Hypotekárny úver
C) Kreditná karta

4. Ako sa označuje suma peňazí na bežnom účte, ktorou môžeme nakladať a použiť ju na výbery či prevody?

A) Disponibilný zostatok
B) Aktuálny stav účtu
C) Disponibilná rezerva

5. Kúpiš si nové tenisky za 50 €. Koľko percent zo zaplatenej sumy náleží štátu ako DPH?

A)  19%
B) 20%
C)   21%

6. Ak má klient v banke uložených 150 000 € na dvoch účtoch, na jednom 50 000 € a na druhom 100 000 €, koľko pri krachu banky garantuje Fond na ochranu vkladov?

A) Celú sumu 150 000 €
B) Sumu 100 000 €
C) Celú sumu 150 000 € v prípade, že nebude mať na žiadnom účte viac ako 100 000 €

7. Čo sú nástroje kapitálového trhu?

A) Práca, pôda, kapitál
B) Štátne pokladničné poukážky
C) Akcie a dlhopisy

8. Likvidita je:

A) cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní
B) časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného imania
C) schopnosť premeniť majetok na peniaze

9. Ak máš na havarijnom poistení spoluúčasť 5 %, minimálne 150 €, a spravíš škodu v hodnote 1 000 €, zo svojich financií budeš poisťovni hradiť:

A) 150 €
B) 50 €
C) Poisťovňa uhradí celú škodu

10. Ak si vložíš do banky 500 € a banka ti po roku pripíše (pred zdanením) na účet 12,50 €, akou úrokovou mierou bol vklad úročený?

A) 2,5 %
B) 3 %
C) 6 %

 

 

Správne odpovede: 1b / 2b / 3c / 4a / 5b / 6b / 7c / 8c / 9a / 10a