Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako postupovať pri refinancovaní

Úrokové sadzby na hypotékach sú na historických minimách a mnoho Slovákov v súčasnosti zvažuje predčasné splatenie svojej hypotéky. Dôvodom aktuálneho stavu je aj nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý stanovil maximálny poplatok za predčasné splatenie úveru na 1 % z jeho zostatku. Čo je dobré vedieť predtým, ako sa rozhodnete refinancovať hypotéku?

Čo je refinancovanie?

Refinancovanie znamená predčasné splatenie starého úveru a jeho nahradenie novým, výhodnejším úverom. Pri refinancovaní nie je podmienkou presun záväzku do novej banky a refinancovať je možné aj v rámci banky, ktorá poskytla pôvodný úver.

Komu sa oplatí refinancovať?

Viaceré bankové domy na Slovensku reagujú na legislatívne zmeny zvýhodnenými podmienkami. Zorientovať sa vo všetkých ponukách na trhu však nie je jednoduché, preto pokiaľ zvažujete refinancovanie hypotéky, využite refinančnú kalkulačku. Po zadaní vstupných údajov (zostatok na úvere, výška súčasného úroku, výška ponúkaného úroku, počet mesiacov do výročia fixácie a konečná splatnosť úveru) kalkulačka vyčísli prípadnú finančnú úsporu, vďaka čomu získate ucelený obraz o tom, či by ste vôbec mali uvažovať nad refinancovaním svojej hypotéky.

Ako na to?

1.Cez refinančnú kalkulačku si vypočítajte, či sa vám oplatí refinancovať. Ak budete potrebovať vyčísliť zostatok vášho úveru, banka by vám túto službu mala poskytnúť bezodplatne.

2.V prípade, že sa refinancovanie úveru javí ako logická voľba, prvým krokom by malo byť požiadanie o prehodnotenie úrokovej sadzby v banke, ktorá poskytla pôvodný úver. Bez nutnosti presunu úveru do inej banky a absolvovania s tým súvisiacej administratívy a časovej záťaže.

3.Pokiaľ ponuka banky nebude zodpovedať vašim očakávaniam, je na mieste zvážiť ďalšie ponuky. V rámci rozhodovania o tom, či ostať vo svojej banke, alebo využiť ponuku konkurencie je jednoznačne potrebné zvážiť všetky pre a proti.

Plusy refinancovania

  • Možnosť získať lepšiu úrokovú sadzbu, teda mať nižšiu splátku a viac prostriedkov na tvorbu rezerv, investovanie či sporenie na dôchodok
  • Možnosť skonsolidovať viac záväzkov do jedného úveru, a tým si optimalizovať výdavky
  • Flexibilita, ktorú získate vďaka nižšiemu poplatku. Môžu nastať životné situácie, pri ktorých budete vyplácať úver alebo predávať nehnuteľnosť a vtedy možno nižší poplatok vnímať ako obrovskú výhodu
  • Vo väčšine prípadov nebudete potrebovať nový znalecký posudok

Mínusy refinancovania

  • Zníženie úrokových sadzieb môže mať vplyv na opätovné zavedenie spracovateľských poplatkov aj pri refinančných úveroch
  • Pokiaľ banka nezabezpečí podanie návrhu na vklad na katastri, čakacie lehoty na podateľniach katastrálnych úradov sa môžu výrazne predĺžiť
  • Síce môžete získať nižší úrok na úvere na bývanie, ale v novej banke môžete mať účet s vyšším poplatkom, prípadne celkovo drahšie služby, pokiaľ je lepšia sadzba spojená s kúpou viacerých produktov
  • Pri LTV (pomer výšky nového úveru k pôvodnému) nad 90 % banky navyšujú úrokové sadzby o prirážky v rozpätí od 0,5 % do 2 %

4.Vyžiadajte si súhlas banky s predčasným splatením úveru a s tým, aby banka, ktorá vám môže poskytnúť nový úver, mo­hla byť uvedená na liste vlastníctva ako druhý záložný veriteľ.

5.Vybranú banku požiadajte o úver. K žiadosti priložte všetky požadované dokumenty - doklad o výške príjmov či znalecký posudok (asi 150 €).

6.Na správe katastra podajte návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech vybranej banky. Počítajte s poplatkom za zriadenie záložného práva (66 eur), prípadne s poplatkom za výpis z listu vlastníctva (8 eur).

7.Pôvodná banka vydá súhlas s výmazom z listu vlastníctva (po splatení pôvodného úveru). Súhlas je potrebné doručiť na kataster (niektoré banky ho posielajú priamo).

8.Pokiaľ je to potrebné, výpis z nového listu vlastníctva predložte banke, ktorá vám hypotéku refinancuje.

 

Úsporu využite vo svoj prospech

V prípade, že sa vám vďaka refinancovaniu hypotéky podarí získať lepšie úverové podmienky, je dôležité, aby bola finančná úspora použitá primárne na budovanie aktív (investovanie, sporenie...). Finančné prostriedky, ktoré ušetríte, by ste mali zužitkovať vo svoj prospech a vhodnými nástrojmi finančného trhu ich využiť na zaistenie finančnej stability v dlhodobom horizonte.