Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako si poistiť svoj domov

Do budovania domova obvykle vkladáme nemálo námahy, času aj finančných prostriedkov, je teda prirodzená snaha svoju investíciu chrániť. Môžu totiž nastať situácie, pri ktorých sa náš majetok poškodí, alebo dokonca úplne zničí. Aby sme neostali  bez možnosti obnoviť ho, je namieste uvažovať o jeho poistení.

Dom alebo domácnosť?

Pri poistení domu, bytu alebo rekreačnej chaty totiž pripadajú do úvahy dva základné typy poistení – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. V niektorých poisťovniach pritom môže byť oboje v rámci jednej zmluvy, v iných potrebujete na domácnosť aj nehnuteľnosť samostatnú zmluvu. Často sa tiež stáva, že si majiteľ bytu neuvedomí rozdiel medzi poistením celého domu, teda budovy, ktorá obsahuje viacero bytov, a poistením bytu samotného. Ak je poistený celý dom, ešte to automaticky neznamená, že sú chránené aj jednotlivé byty. Tie je obvykle potrebné poistiť zvlášť.

Poistenie nehnuteľnosti

Pod pojmom nehnuteľnosť sa rozumie trvalo obývaný dom, byt a jeho stavebné súčasti a vedľajšie stavby. Taktiež je možné poistiť rekreačne obývanú nehnuteľnosť. Poistenie bytu v osobnom vlastníctve pritom môže zahŕňať nielen stavebné súčasti bytu, ale aj napríklad pivnicu alebo garáž, ktorá k bytu prislúcha. Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na všetky predmety pevne zabudované, alebo s budovou (vedľajšou stavbou) pevne spojené, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Ide napríklad o dvere, okná vrátane žalúzií, roliet a zabudovaných markíz, zasklenie lodžií, vonkajšie a vnútorné parapety, zábradlia, dlažby, obklady a podlahy, maľovky, nátery, tapety a pod.

Neopakujte chyby iných

Pri každom poistení je dôležité správne nastaviť poistnú sumu. Veľmi častou chybou je totiž neaktuálnosť poistenia – majiteľ ho v minulosti založil a následne už len platí. Ak sa poistenie nehnuteľnosti adekvátne neaktualizuje, môžete sa pri poistnom plnení dostať do nepríjemnej situácie – tzv. podpoistenie, teda rozdiel medzi skutočnou cenou nehnuteľnosti a poistnou sumou sa odzrkadlí na nižšom poistnom plnení.  K bežným chybám patrí tiež to, že na zmluve chýba pripoistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Bez tohto pripoistenia nemôžete počítať s krytím takých udalostí, ako je vytopenie susedov, alebo ak vám z balkóna či parapetnej dosky spadne kvetináč na cudzie auto. Toto pripoistenie stojí niekoľko eur ročne, v prípade poistnej udalosti vám však môže ušetriť tisíce eur.

Kedy vám dom nepoistia

Môže sa stať, že poisťovňa odmietne nehnuteľnosť poistiť, alebo uplatní v zmluve výluky, v rámci ktorých nebude v prípade niektorej poistnej udalosti plniť. Napríklad ak ide o stavbu, ktorá je v zlom stave, prípadne nemá platné stavebné povolenie alebo je postavená načierno. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti, poisťovňa môže dať na poistenie pre prípad povodní prirážku alebo uplatniť pre tento prípad v zmluve výluku.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu alebo trvalo obývanej rekreačnej budovy, a slúžia na prevádzku domácnosti alebo uspokojovanie potrieb poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti. Poistené sú pritom len veci, ku ktorým má poistený preukázateľné vlastnícke alebo užívacie právo. Okrem nábytku a bežného zariadenia sem patria aj peniaze, cennosti a cenné papiere, veci umeleckej, historickej či zberateľskej hodnoty, bicykle, spotrebná elektronika, výpočtová a audiovizuálna technika, a tiež domáce zvieratá.

K bežným veciam nie je potrebné uchovávať účty, k drahej elektronike, starožitnostiam či ceninám s vyššou hodnotou sa však odporúča odložiť si doklad o kúpe alebo znalecký posudok. V prípade pripoistenia starožitností alebo cenín na vyššie sumy si môže poisťovňa vyžiadať aj fotodokumentáciu.

Dôležité je pamätať aj na poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, v ktorom sú zahrnuté udalosti, pri ktorých člen domácnosti spôsobí škodu tretej osobe, napríklad zhodí regál či predmet v obchode. Aj takéto pripoistenie vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Do budovania domova obvykle vkladáme nemálo námahy, času aj finančných prostriedkov, je teda prirodzená snaha svoju investíciu chrániť. Môžu totiž nastať situácie, pri ktorých sa náš majetok poškodí, alebo dokonca úplne zničí. Aby sme neostali  bez možnosti obnoviť ho, je namieste uvažovať o jeho poistení.

Dom alebo domácnosť?

Pri poistení domu, bytu alebo rekreačnej chaty totiž pripadajú do úvahy dva základné typy poistení – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. V niektorých poisťovniach pritom môže byť oboje v rámci jednej zmluvy, v iných potrebujete na domácnosť aj nehnuteľnosť samostatnú zmluvu. Často sa tiež stáva, že si majiteľ bytu neuvedomí rozdiel medzi poistením celého domu, teda budovy, ktorá obsahuje viacero bytov, a poistením bytu samotného. Ak je poistený celý dom, ešte to automaticky neznamená, že sú chránené aj jednotlivé byty. Tie je obvykle potrebné poistiť zvlášť.

Poistenie nehnuteľnosti

Pod pojmom nehnuteľnosť sa rozumie trvalo obývaný dom, byt a jeho stavebné súčasti a vedľajšie stavby. Taktiež je možné poistiť rekreačne obývanú nehnuteľnosť. Poistenie bytu v osobnom vlastníctve pritom môže zahŕňať nielen stavebné súčasti bytu, ale aj napríklad pivnicu alebo garáž, ktorá k bytu prislúcha. Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na všetky predmety pevne zabudované, alebo s budovou (vedľajšou stavbou) pevne spojené, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Ide napríklad o dvere, okná vrátane žalúzií, roliet a zabudovaných markíz, zasklenie lodžií, vonkajšie a vnútorné parapety, zábradlia, dlažby, obklady a podlahy, maľovky, nátery, tapety a pod.

Neopakujte chyby iných

Pri každom poistení je dôležité správne nastaviť poistnú sumu. Veľmi častou chybou je totiž neaktuálnosť poistenia – majiteľ ho v minulosti založil a následne už len platí. Ak sa poistenie nehnuteľnosti adekvátne neaktualizuje, môžete sa pri poistnom plnení dostať do nepríjemnej situácie – tzv. podpoistenie, teda rozdiel medzi skutočnou cenou nehnuteľnosti a poistnou sumou sa odzrkadlí na nižšom poistnom plnení.  K bežným chybám patrí tiež to, že na zmluve chýba pripoistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Bez tohto pripoistenia nemôžete počítať s krytím takých udalostí, ako je vytopenie susedov, alebo ak vám z balkóna či parapetnej dosky spadne kvetináč na cudzie auto. Toto pripoistenie stojí niekoľko eur ročne, v prípade poistnej udalosti vám však môže ušetriť tisíce eur.

Kedy vám dom nepoistia

Môže sa stať, že poisťovňa odmietne nehnuteľnosť poistiť, alebo uplatní v zmluve výluky, v rámci ktorých nebude v prípade niektorej poistnej udalosti plniť. Napríklad ak ide o stavbu, ktorá je v zlom stave, prípadne nemá platné stavebné povolenie alebo je postavená načierno. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti, poisťovňa môže dať na poistenie pre prípad povodní prirážku alebo uplatniť pre tento prípad v zmluve výluku.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu alebo trvalo obývanej rekreačnej budovy, a slúžia na prevádzku domácnosti alebo uspokojovanie potrieb poisteného a osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti. Poistené sú pritom len veci, ku ktorým má poistený preukázateľné vlastnícke alebo užívacie právo. Okrem nábytku a bežného zariadenia sem patria aj peniaze, cennosti a cenné papiere, veci umeleckej, historickej či zberateľskej hodnoty, bicykle, spotrebná elektronika, výpočtová a audiovizuálna technika, a tiež domáce zvieratá.

K bežným veciam nie je potrebné uchovávať účty, k drahej elektronike, starožitnostiam či ceninám s vyššou hodnotou sa však odporúča odložiť si doklad o kúpe alebo znalecký posudok. V prípade pripoistenia starožitností alebo cenín na vyššie sumy si môže poisťovňa vyžiadať aj fotodokumentáciu.

Dôležité je pamätať aj na poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, v ktorom sú zahrnuté udalosti, pri ktorých člen domácnosti spôsobí škodu tretej osobe, napríklad zhodí regál či predmet v obchode. Aj takéto pripoistenie vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.