Ako si zachovať životný štandard i na dôchodku? Investujte

Odborníci sa zhodujú na tom, že pokiaľ si chcú Slováci v starobe udržať životný štandard z obdobia produktívneho veku, dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera im na to nemusí stačiť. Finančný trh pritom ponúka viaceré alternatívy dlhodobého budovania kapitálu. Tým najefektívnejším je investovanie.

Napriek nepriaznivému demografickému vývoju, ktorý smeruje k tomu, že o 30 rokov bude na každého ekonomicky aktívneho Slováka pripadať viac ako jeden dôchodca, približne polovica Slovákov sa vôbec nezaujíma o dlhodobé sporenie. Tí, ktorí si pravidelne sporia, využívajú najčastejšie životné poistenie so sporením, sporenie v II. pilieri a v III. pilieri. Menej využívanými alternatívami sú investovanie do kúpy nehnuteľností alebo do podielových fondov.

Koľko si odkladať?

Pri rozhodovaní o výške sumy, ktorú by bolo vhodné si pravidelne odkladať, je dôležité zohľadniť vek sporiteľa a taktiež výšku jeho aktuálneho príjmu. Vhodnou pomôckou môže byť vzorec v tvare vek/3 = % z príjmu, ktoré by mal klient pravidelne investovať (príklad: 30-ročný človek s príjmom 700 eur by si mal odkladať 10 % z príjmu, teda 70 eur mesačne). Keďže zabezpečenie dôchodku je dlhodobý proces, oplatí sa pri ňom ísť skôr do rizikovejšieho portfólia, teda nie sporiť, ale investovať. Pri porovnaní výnosov z investovania do podielových fondov s výnosmi na bežnom sporiacom účte totiž vychádzajú priepastné rozdiely v prospech podielových fondov.

Investovanie nie je sporenie

Mnohí často nerozlišujú medzi investovaním a sporením. Zatiaľ čo sporenie ľudia využívajú v zásade na odloženú spotrebu a po nasporení sumy potrebnej na dovolenku, auto či rekonštrukciu bývania začínajú opäť od nuly, účelom investovania je kupovanie aktív (akcie, dlhopisy), ktoré investorovi prinášajú pravidelný pasívny príjem. Dôležitým pravidlom pri investovaní je vytvoriť si návyk odkladania určitej sumy v čo najskoršom veku. Tak ako považujeme za automatické každý mesiac uhradiť nájomné a faktúry za telefón či internet, rovnako by sme mali pristupovať aj k pravidelnému odkladaniu časti mesačného príjmu na zabezpečenie dôchodku.

Využite čas vo svoj prospech

Kľúčovým faktorom nie je ani tak spomínaná výška odkladanej sumy, ale časový horizont, počas ktorého peniaze pracujú. Hoci platí, že nikdy nie je neskoro, pri krátkom časovom horizonte je nutné odkladať si výrazne vyššiu sumu, v dôsledku čoho dochádza k značnému zaťaženiu rodinného rozpočtu.

Z pohľadu investičného horizontu rozlišujeme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé peniaze. Pri krátkodobých peniazoch hovoríme o investičnom horizonte do 5 rokov a je vhodné využiť skôr konzervatívne investovanie. Pri strednodobých peniazoch a investičnom horizonte do 15 rokov sa odporúča využiť tzv. balansované portfóliá (napríklad sporenie na štúdium detí), v tomto prípade sú v poriadku poklesy do 15 % počas doby investovania. V rámci dlhodobých peňazí sa poklesy a nárasty môžu pohybovať aj na úrovni 30 – 40 %. Investičný horizont 20 a viac rokov sa využíva pri príprave na dôchodok.

Pozor na emočný predaj

Dôvodom toho, že mnohí sa podielovým fondom zväčša vyhýbajú je väčšinou nedostatok informácií a strach z toho, že prídu o svoje peniaze. V histórii pritom žiaden podielový fond nikdy neskrachoval a dochádza iba k ich nárastu, respektíve poklesu. Stratu si investori spôsobujú často sami tým, že neunáhlene reagujú na náhly pokles výnosnosti fondu a svoje finančné prostriedky okamžite odkupujú. Štatistiky však ukazujú, že týmto emočným správaním sa investori pripravujú o výnos plynúci z následného opätovného nárastu hodnoty fondu. Pri dlhodobom investovaní je teda dôležité vyhnúť sa každodennému napätému sledovaniu výkonnosti našich investícií. Investovanie je svet, do ktorého nepatria emócie.

Ako sa rozhodnúť

Podľa odborníkov si produkt treba vyberať podľa toho, či obsahuje globálne trhy. Základom investičného portfólia by preto mali byť globálne akciové trhy a veľké spoločnosti, teda piliere ekonomík. Následne skôr korporátne dlhopisy ako štátne. Dobrý podielový fond už sám osebe obsahuje 80 – 90 pozícií, do ktorých v rámci neho investujeme. Ak investujeme povedzme 30 eur do fondu, ktorý má 90 pozícií, teda do jednej pozície ide 30 centov, investíciu vieme efektívne diverzifikovať.

Pri výbere fondov, ktoré najviac vyhovujú požiadavkám investora, je dôležité brať do úvahy investičný horizont (časové obdobie investovania) a mieru rizika, ktoré je investor ochotný podstúpiť.

Odborníci sa zhodujú na tom, že pokiaľ si chcú Slováci v starobe udržať životný štandard z obdobia produktívneho veku, dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera im na to nemusí stačiť. Finančný trh pritom ponúka viaceré alternatívy dlhodobého budovania kapitálu. Tým najefektívnejším je investovanie.

Napriek nepriaznivému demografickému vývoju, ktorý smeruje k tomu, že o 30 rokov bude na každého ekonomicky aktívneho Slováka pripadať viac ako jeden dôchodca, približne polovica Slovákov sa vôbec nezaujíma o dlhodobé sporenie. Tí, ktorí si pravidelne sporia, využívajú najčastejšie životné poistenie so sporením, sporenie v II. pilieri a v III. pilieri. Menej využívanými alternatívami sú investovanie do kúpy nehnuteľností alebo do podielových fondov.

Koľko si odkladať?

Pri rozhodovaní o výške sumy, ktorú by bolo vhodné si pravidelne odkladať, je dôležité zohľadniť vek sporiteľa a taktiež výšku jeho aktuálneho príjmu. Vhodnou pomôckou môže byť vzorec v tvare vek/3 = % z príjmu, ktoré by mal klient pravidelne investovať (príklad: 30-ročný človek s príjmom 700 eur by si mal odkladať 10 % z príjmu, teda 70 eur mesačne). Keďže zabezpečenie dôchodku je dlhodobý proces, oplatí sa pri ňom ísť skôr do rizikovejšieho portfólia, teda nie sporiť, ale investovať. Pri porovnaní výnosov z investovania do podielových fondov s výnosmi na bežnom sporiacom účte totiž vychádzajú priepastné rozdiely v prospech podielových fondov.

Investovanie nie je sporenie

Mnohí často nerozlišujú medzi investovaním a sporením. Zatiaľ čo sporenie ľudia využívajú v zásade na odloženú spotrebu a po nasporení sumy potrebnej na dovolenku, auto či rekonštrukciu bývania začínajú opäť od nuly, účelom investovania je kupovanie aktív (akcie, dlhopisy), ktoré investorovi prinášajú pravidelný pasívny príjem. Dôležitým pravidlom pri investovaní je vytvoriť si návyk odkladania určitej sumy v čo najskoršom veku. Tak ako považujeme za automatické každý mesiac uhradiť nájomné a faktúry za telefón či internet, rovnako by sme mali pristupovať aj k pravidelnému odkladaniu časti mesačného príjmu na zabezpečenie dôchodku.

Využite čas vo svoj prospech

Kľúčovým faktorom nie je ani tak spomínaná výška odkladanej sumy, ale časový horizont, počas ktorého peniaze pracujú. Hoci platí, že nikdy nie je neskoro, pri krátkom časovom horizonte je nutné odkladať si výrazne vyššiu sumu, v dôsledku čoho dochádza k značnému zaťaženiu rodinného rozpočtu.

Z pohľadu investičného horizontu rozlišujeme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé peniaze. Pri krátkodobých peniazoch hovoríme o investičnom horizonte do 5 rokov a je vhodné využiť skôr konzervatívne investovanie. Pri strednodobých peniazoch a investičnom horizonte do 15 rokov sa odporúča využiť tzv. balansované portfóliá (napríklad sporenie na štúdium detí), v tomto prípade sú v poriadku poklesy do 15 % počas doby investovania. V rámci dlhodobých peňazí sa poklesy a nárasty môžu pohybovať aj na úrovni 30 – 40 %. Investičný horizont 20 a viac rokov sa využíva pri príprave na dôchodok.

Pozor na emočný predaj

Dôvodom toho, že mnohí sa podielovým fondom zväčša vyhýbajú je väčšinou nedostatok informácií a strach z toho, že prídu o svoje peniaze. V histórii pritom žiaden podielový fond nikdy neskrachoval a dochádza iba k ich nárastu, respektíve poklesu. Stratu si investori spôsobujú často sami tým, že neunáhlene reagujú na náhly pokles výnosnosti fondu a svoje finančné prostriedky okamžite odkupujú. Štatistiky však ukazujú, že týmto emočným správaním sa investori pripravujú o výnos plynúci z následného opätovného nárastu hodnoty fondu. Pri dlhodobom investovaní je teda dôležité vyhnúť sa každodennému napätému sledovaniu výkonnosti našich investícií. Investovanie je svet, do ktorého nepatria emócie.

Ako sa rozhodnúť

Podľa odborníkov si produkt treba vyberať podľa toho, či obsahuje globálne trhy. Základom investičného portfólia by preto mali byť globálne akciové trhy a veľké spoločnosti, teda piliere ekonomík. Následne skôr korporátne dlhopisy ako štátne. Dobrý podielový fond už sám osebe obsahuje 80 – 90 pozícií, do ktorých v rámci neho investujeme. Ak investujeme povedzme 30 eur do fondu, ktorý má 90 pozícií, teda do jednej pozície ide 30 centov, investíciu vieme efektívne diverzifikovať.

Pri výbere fondov, ktoré najviac vyhovujú požiadavkám investora, je dôležité brať do úvahy investičný horizont (časové obdobie investovania) a mieru rizika, ktoré je investor ochotný podstúpiť.