Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako skrotiť výdavky a spotrebu v domácnosti

Ľudia sa často mylne domnievajú, že na životnú úroveň môžeme vplývať iba výškou nášho príjmu a jeho prípadným zvyšovaním. Rozhodujúci vplyv má však paradoxne nie príjem, ale to, ako máme pod kontrolou výdavky. Ovplyvniť výšku príjmov je častokrát náročnejšie, ako ovplyvniť výdavky. Z tohto pohľadu je najkritickejšou oblasťou nepremyslená spotreba v domácnosti. Zásadný problém je, že ľudia nepoznajú dôkladne svoje výdavky a majú nesprávne nastavené finančné návyky. Ako teda skrotiť výdavky a spotrebu v domácnosti?

PRVÝ KROK: SPOZNAJTE SVOJE VÝDAVKY

Bez dôkladnej analýzy domáceho finančného toku prehľad o svojich financiách nezískame. Vlastnú domácnosť je potrebné vnímať rovnako ako firmu. Viete si predstaviť spoločnosť alebo firmu, ktorá nepozná svoje výdavky? To je nepredstaviteľné a takýmto istým spôsobom funguje aj ekonomika domácnosti. Obrovský problém preto vzniká, ak domácnosť nepozná štruktúru svojich výdavkov.

DRUHÝ KROK: NASTAVTE SI OPTIMÁLNE HOSPODÁRENIE 

Základným pravidlom stále ostáva - najskôr si odložím, teda zaplatím sám sebe, a až potom míňam. Ľudia míňajú v rámci svojich možností, mesačného rozpočtu či príjmu. Tým pádom minú všetko a na budovanie rezervy im v závere mesiaca už neostane nič.

TRETÍ KROK: PRÍJMY ROZDEĽTE PODĽA PRAVIDLA 10:20:30:40

Hoci majú ľudia často pocit, že žijú na doraz, vo väčšine prípadov sa pri dôkladnej analýze príjmov a výdavkov nájdu značné rezervy, a to predovšetkým pri spotrebe. Spíšte si preto všetky vaše mesačné výdavky a zvážte, ktoré z nich by bolo možné zredukovať. Pri spravovaní rodinného rozpočtu si pomôžte pravidlom 10:20:30:40.

  • DO REZERVY ODKLADAJTE 10 % Z PRÍJMU

Rezerva sa vytvára optimálne do šesťnásobku mesačného príjmu. Tieto prostriedky musia byť dostupné a bezpečné, nejde o to, aby boli  výnosné. Ak už máme vytvorenú potrebnú rezervu, 10 % z príjmu môžeme presmerovať na napĺňanie iných cieľov, či už sporenie na štúdium detí alebo na svoj dôchodok.

  • NA AKTÍVA A ZABEZPEČENIE PRÍJMU VYČLEŇTE 20 % Z VÝPLATY

Toto pravidlo súvisí najmä so zabezpečením príjmu, napĺňaním cieľov do budúcnosti a zabezpečením sa na dôchodok. Najskôr musí byť ochránený zdroj príjmu, aby sme mali z čoho v prípade výpadku zaplatiť výdavky a ciele.

  • MAXIMÁLNE 30 % SMERUJTE DO ÚVEROV

30 % je maximum určené na úvery, pričom hovoríme najmä o úveroch súvisiacich s bývaním. Platí, že ak na úvery či pôžičky odchádza mesačne menej ako 30 % z príjmu, je to výborná príležitosť na sporenie, zhodnocovanie, a následné predčasné splatenie úveru.  

  • SPOTREBU DRŽTE DO 40 % Z PRÍJMU

40 % z príjmu na spotrebu je optimálny stav, do ktorého sa dá dostať postupne. Funguje tu pravidlo, čím vyššie sú príjmy a lepšie nastavené financie, tým viac sa priblížime optimálnym finančným mieram.

 

REZERVY NÁJDETE AJ V DROBNOSTIACH  

Často si ani neuvedomujeme ako popri bežných životných situáciách plytváme. V reštaurácii dostanete veľkú porciu, no nezjete ju celú. Ak si dáte zvyšok zabaliť domov, ušetríte jednu stravnú jednotku. Je to praktická vec, pri ktorej by sa človek nemal ostýchať. Obrovský priestor je aj pri úspore na energiách, alebo príprave úžitkovej teplej vody. Taktiež sa oplatí rozumne nakupovať tovar či služby v akciách. Mnoho ľudí však nakupuje v akcii, zaplatí menej, ale úsporu prekryje tým, že kúpi niečo navyše. Môže ísť o obyčajné tri eurá, no ak ich neodložíme, úspora sa nikde neobjaví, ľudovo povedané – prejeme ju.

Ľudia sa často mylne domnievajú, že na životnú úroveň môžeme vplývať iba výškou nášho príjmu a jeho prípadným zvyšovaním. Rozhodujúci vplyv má však paradoxne nie príjem, ale to, ako máme pod kontrolou výdavky. Ovplyvniť výšku príjmov je častokrát náročnejšie, ako ovplyvniť výdavky. Z tohto pohľadu je najkritickejšou oblasťou nepremyslená spotreba v domácnosti. Zásadný problém je, že ľudia nepoznajú dôkladne svoje výdavky a majú nesprávne nastavené finančné návyky. Ako teda skrotiť výdavky a spotrebu v domácnosti?

PRVÝ KROK: SPOZNAJTE SVOJE VÝDAVKY

Bez dôkladnej analýzy domáceho finančného toku prehľad o svojich financiách nezískame. Vlastnú domácnosť je potrebné vnímať rovnako ako firmu. Viete si predstaviť spoločnosť alebo firmu, ktorá nepozná svoje výdavky? To je nepredstaviteľné a takýmto istým spôsobom funguje aj ekonomika domácnosti. Obrovský problém preto vzniká, ak domácnosť nepozná štruktúru svojich výdavkov.

DRUHÝ KROK: NASTAVTE SI OPTIMÁLNE HOSPODÁRENIE 

Základným pravidlom stále ostáva - najskôr si odložím, teda zaplatím sám sebe, a až potom míňam. Ľudia míňajú v rámci svojich možností, mesačného rozpočtu či príjmu. Tým pádom minú všetko a na budovanie rezervy im v závere mesiaca už neostane nič.

TRETÍ KROK: PRÍJMY ROZDEĽTE PODĽA PRAVIDLA 10:20:30:40

Hoci majú ľudia často pocit, že žijú na doraz, vo väčšine prípadov sa pri dôkladnej analýze príjmov a výdavkov nájdu značné rezervy, a to predovšetkým pri spotrebe. Spíšte si preto všetky vaše mesačné výdavky a zvážte, ktoré z nich by bolo možné zredukovať. Pri spravovaní rodinného rozpočtu si pomôžte pravidlom 10:20:30:40.

  • DO REZERVY ODKLADAJTE 10 % Z PRÍJMU

Rezerva sa vytvára optimálne do šesťnásobku mesačného príjmu. Tieto prostriedky musia byť dostupné a bezpečné, nejde o to, aby boli  výnosné. Ak už máme vytvorenú potrebnú rezervu, 10 % z príjmu môžeme presmerovať na napĺňanie iných cieľov, či už sporenie na štúdium detí alebo na svoj dôchodok.

  • NA AKTÍVA A ZABEZPEČENIE PRÍJMU VYČLEŇTE 20 % Z VÝPLATY

Toto pravidlo súvisí najmä so zabezpečením príjmu, napĺňaním cieľov do budúcnosti a zabezpečením sa na dôchodok. Najskôr musí byť ochránený zdroj príjmu, aby sme mali z čoho v prípade výpadku zaplatiť výdavky a ciele.

  • MAXIMÁLNE 30 % SMERUJTE DO ÚVEROV

30 % je maximum určené na úvery, pričom hovoríme najmä o úveroch súvisiacich s bývaním. Platí, že ak na úvery či pôžičky odchádza mesačne menej ako 30 % z príjmu, je to výborná príležitosť na sporenie, zhodnocovanie, a následné predčasné splatenie úveru.  

  • SPOTREBU DRŽTE DO 40 % Z PRÍJMU

40 % z príjmu na spotrebu je optimálny stav, do ktorého sa dá dostať postupne. Funguje tu pravidlo, čím vyššie sú príjmy a lepšie nastavené financie, tým viac sa priblížime optimálnym finančným mieram.

 

REZERVY NÁJDETE AJ V DROBNOSTIACH  

Často si ani neuvedomujeme ako popri bežných životných situáciách plytváme. V reštaurácii dostanete veľkú porciu, no nezjete ju celú. Ak si dáte zvyšok zabaliť domov, ušetríte jednu stravnú jednotku. Je to praktická vec, pri ktorej by sa človek nemal ostýchať. Obrovský priestor je aj pri úspore na energiách, alebo príprave úžitkovej teplej vody. Taktiež sa oplatí rozumne nakupovať tovar či služby v akciách. Mnoho ľudí však nakupuje v akcii, zaplatí menej, ale úsporu prekryje tým, že kúpi niečo navyše. Môže ísť o obyčajné tri eurá, no ak ich neodložíme, úspora sa nikde neobjaví, ľudovo povedané – prejeme ju.