Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

BUDE HORŠIE: AKO SÚ SLOVENSKÉ DOMÁCNOSTI PRIPRAVENÉ NA ZLÉ FINANČNÉ ČASY?

06.09.2022

Viac než polovica našich domácností očakáva v najbližšom roku skokové zhoršenie svojej životnej úrovne, aké tu nebolo počas posledných 20 rokov. A aj napriek tomu svoje financie plánujú len krátkodobo. Odborníci na financie rodiny varujú: Pripravte sa, bude horšie! „Rekordná inflácia, rast cien energií a celková ekonomická recesia sú realita, ktorá ovplyvní hospodárenie domácností minimálne na najbližšie dva roky,“ tvrdí Andrea Kasanická Straková, odborníčka na osobné financie z PARTNERS. Dnes je viac ako inokedy dôležité, aby ľudia prekopali rodinné rozpočty a nastavili efektívny finančný plán v dvoch nevyhnutných krokoch: 1. ŠETRITE A ZNÍŽTE VÝDAVKY 2. ZVYŠUJTE PRÍJMY A OCHRÁŇTE ICH

Vyplýva to z posledného prieskumu* Nadácie PARTNERS a agentúry FOCUS pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý každoročne pripadá na 8. septembra. Zvýšené výdavky pocítili až tri štvrtiny domácností, z toho viac ako polovica mesačne minie vyše 100 eur mesačne. Príjmy sa však rodinám buď nezmenili, takmer polovica opýtaných (48 %) uvádza, že má približne rovnako veľa peňazí, no a takmer rovnaká časť (43 %) priznáva zníženie príjmov. Pod zvýšené výdavky sa podpísala rekordná inflácia, ktorá v júli dosiahla medziročnú mieru na úrovni 13,6 %. Drahšie boli najmä potraviny (nárast 19,9 %) a nealkoholické nápoje (10,2 %), ale aj náklady na bývanie a energie, ktoré ukrojujú najväčší podiel vo výdavkoch domácností. Ceny v tomto odbore boli počas júla medziročne vyššie o 16,1 %.

„Keďže inflácia dnes predbieha reálny rast miezd, tak v rozpočtoch mnohých domácností bude postupne narastať napätie medzi príjmovou a výdavkovou časťou rodinných rozpočtov. Dnes ešte nevieme celkom odčítať, ako veľký bude vplyv zvyšujúcich sa cien energií na rodinné rozpočty. Každopádne sa dá predpokladať, že do finančných problémov sa postupne dostane väčšie percento domácností, než je tomu dnes,“ upozorňuje Martin Slosiarik, riaditeľ prieskumnej agentúry Focus.

1. KROK: ŠETRITE A ZNÍŽTE VÝDAVKY

Focus prieskum pravidelne monitoruje podiel spotreby na celkovom príjme domácností. Podľa ideálnych finančných mier by nemal byť viac ako 40 % z príjmov – túto pomyselnú hranicu dnes prekračuje až 83 % domácností (2022), čo je nárast o 7 % oproti roku 2021 (76 %).

Prvé kroky na zmiernenie finančných dopadov už naše domácnosti podnikli. Podľa zistení z prieskumu až 63 % opýtaných pri nákupoch viac plánuje, používa nákupný zoznam a takmer rovnaký počet respondentov pravidelne sleduje všetky výdavky spojené s bývaním. „Dobrou správou, ktorú v prieskume vidím, je, že prvými riešeniami sú zníženia výdavkov a odkladanie väčších investícií na neskôr. Som pozitívna v tom, že to ukazuje rozvahu a obozretnosť v mnohých rodinách. Verím, že toto nastavenie zostane a rodiny budú naozaj premýšľať o každom spotrebnom výdavku. Riziko však vidím v krátkodobom plánovaní. Domácnosti si aj napriek vyšším výdavkom ešte stále doprajú aj takzvané „radosti“, či už je to letná dovolenka, výlety, alebo aj kúpa iných, ako nevyhnutných položiek,“ opisuje Andrea Kasanická Straková.

Skutočné preverenie kvality osobných financií podľa nej však nastane až počas jesene, keď po letnom „míňaní“ na zážitky dôjde zúčtovanie a domácnosti si budú klásť otázku, ako sú na najbližší rok pripravené. Ku koncu roka nás pritom čaká ešte jedna tvrdá skúška – príprava na Vianoce. „Práve v tomto období sú domácnosti náchylnejšie jednať veľmi impulzívne, emotívne a zvyknú si dopriať viac, ako si môžu dovoliť. Častou finančnou pascou pritom sú rýchle pôžičky a úvery,“ dodáva.

Aj keď prieskum ukázal, že v minulom roku nemalo žiaden úver menej respondentov (50 %) ako v tomto roku (51 %), je vidieť nárast vo finančnom zaťažení mesačného rozpočtu tých domácností, ktoré úver majú.

 

2. KROK: ZVÝŠTE A OCHRÁŇTE PRÍJEM

Ako si môžeme tvoriť alebo zvyšovať príjem? Podľa Maroša Ovčarika z PARTNERS INVESTMENTS

buď krátkodobo, v tomto prípade hovoríme o tvorbe finančnej  rezervy, alebo dlhodobo prostredníctvom investovania. „Práve investovaním náš príjem vieme ochrániť pred vysokou infláciou,“ uvádza. K investovaniu však na Slovensku máme stále vlažný vzťah a medziročne sa v prieskume zhoršila aj disciplína pri tvorbe železnej rezervy vo výške šesťnásobku mesačných príjmov. Finančne sa nekryje až 26 % domácností (2022), v roku 2021 to bolo 22 %. Odporúčaný šesťnásobok príjmu v rezerve má v súčasnosti 16 % domácností, v minulom roku to bolo o 4 percentuálne body viac (20 %). „V aktuálnej situácii je však akákoľvek rezerva kľúčová a treba začať s jej tvorbou hneď,“ upozorňuje Maroš Ovčarik.

Zároveň dodáva: „Priemerný čistý finančný majetok Slováka je 7 531 eur podľa Allianz Global Wealth Report 2021. Tieto úspory však dostávajú v dôsledku inflácie a prudkého nárastu cien poriadne zabrať. Kým počas minulého roka stratili naše domácnosti na svojich úsporách uložených v bankách na bežných a sporiacich účtoch či termínovaných vkladoch neuveriteľných 1,3 miliardy eur, v tomto roku strata v dôsledku inflácie presiahla 5 miliárd eur. V záujme ochrany hodnoty úspor je rozumné tieto peniaze rozdeliť a aspoň časť z úspor zainvestovať tak, aby sme dosiahli výnos, ktorý na bežnom alebo sporiacom účte nedosiahneme. Tým znížime vplyv inflácie na vlastné úspory.“ 

To, že zdroje na zvyšovanie príjmov cez rezervu alebo investovanie máme, potvrdzuje aj samotný prieskum. Polovica opýtaných priznáva, že by vedela pravidelne mesačne odkladať sumu od 30 eur a pätina viac ako 50 eur. Tretina respondentov vie dokonca jednorazovo zainvestovať sumu vyššiu ako 1 000 eur.

* Prieskum realizovala agentúra Focus bol realizovaný medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov, na vzorke 1 005 respondentov. Údaje sa zbierali koncom júna 2022 formou osobného dotazníka.