Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Chystáte sa na dovolenku? Poistite sa

Ošetrenie v zahraničí vás môže vyjsť na tisíce eur, pričom vám nie vždy postačí odvolávanie sa na Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten kryje iba nevyhnutné liečebné náklady na vyšetrenie, ošetrenie či hospitalizáciu v nemocnici v krajinách Európskej únie, vrátane Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, aj to len v štátnych zariadeniach. Ideálne je preto európsky preukaz vždy skombinovať s komerčným cestovným poistením.

Keďže každá poisťovňa má svoje špecifiká a každý klient potrebuje individuálne riešenie podľa svojich potrieb, logicky nasleduje otázka, ako sa v ponuke zorientovať a podľa čoho vyberať? Dôležité je v prvom rade vedieť na ako dlho poistenie potrebujete.

Typy poistenia

Krátkodobé cestovné poistenie:dáva zmysel pri krátkodobej ceste do 20 dní, výhodou je cena, lebo za nízku sumu je klient väčšinou dostatočne krytý.

Celoročné cestovné poistenie:  oplatí sa, ak zvyknete vycestovať viackrát za rok,
alebo sú vaše zahraničné pobyty dlhšie ako 20 dní.

Čo je potrebné brať do úvahy?

Cena: Výhodná cena môže skrývať viacero ohrození. Napríklad pri celoročnom poistení je to dĺžka jednej cesty bez prerušenia. Niektoré poisťovne majú jednu cestu obmedzenú na 45 dní, iné na 180 dní či dokonca nepretržite na celý rok, čo je značný rozdiel.

Charakter cesty: Nie je jedno, či za hranice vycestujete ako turista, alebo ide o pracovnú cestu.

Šport: Milovníkom adrenalínu v prípade úrazu základné cestovné poistenie nepostačí. Mali by sa pripoistiť aj na riziko netradičného druhu zábavy, organizovaného športu a športových súťaží.

Územný rozsah krytia: Ide o dôležitý parameter pri výbere najmä pri celoročnom poistení pri viacerých cestách. Ujasnite si, či vám postačí krytie v rámci Európy alebo celého sveta.


Vyberte si vhodné pripoistenia

Poisťovne dnes v cestovnom poistení ponúkajú rôzne balíčky pripoistení . V rámci pripoistení by ste určite nemali zabudnúť najmä na poistenie liečebných nákladov a zodpovednosť za škodu tretím osobám.

Poistenie liečebných nákladov: Je základom, pretože kryje nevyhnutné náklady s ošetrením i hospitalizáciou poisteného. Pozor hlavne na výšku jeho krytia. Môžete sa totiž stretnúť s lacnými produktmi, no nedostatočným krytím. Dnes poisťovne ponúkajú aj neobmedzené krytie, ktoré sa odporúča využiť.

Zodpovednosť za škodu tretím osobám: Je tiež dôležitým pripoistením, ktoré sa vám môže zísť napríklad ak na hoteli niečo nechtiac poškodíte.

Úrazové poistenie: Ide skôr o doplnkové pripoistenie, pretože rozsah a výška krytia sú vo väčšine poisťovní nízke. Úrazové poistenie je vhodné mať vykryté v životnom poistení.

Iné pripoistenia: Poistenie straty, omeškania batožiny, storno cesty, kaucie, právnej pomoci, či  horskej záchrany sú už skôr benefitom ako nutnosťou.

Nezabudnite na cestovnú kartu

Pri uzatvorení poistenia dostanete spolu so zmluvou a podmienkami cestovnú kartu. Určite si ju nezabudnite vziať so sebou a noste ju všade. V prípade vzniku poistnej udalosti na nej nájdete telefónne číslo asistenčnej služby, ktorá vám dá dostatok informácii o tom, ako v prípade poistnej udalosti postupovať.