Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančná gramotnosť na Univerzite tretieho veku pokračuje

29.05.2015

Nadácia PARTNERS po úspešnej dvojročnej spolupráci s Univerzitou tretieho veku v Žiline prinesie v nasledujúcom akademickom roku pokračovanie kurzu Finančnej gramotnosti pre seniorov.

Dvojsemestrálny nadstavbový kurz je určený ako pre nových, tak aj pre tých študentov, ktorí už absolvovali základný program a majú záujem i naďalej prehlbovať svoje vedomosti v oblasti financií. Obsahom prednášok budú témy zamerané na kľúčové pojmy finančnej gramotnosti, plánovanie rodinného rozpočtu, zabezpečenie dôchodku či podrobné informácie o možnostiach investovania, zabezpečenia bývania a hospodárenia s rodinnými financiami. Prednášajúci poskytnú seniorom množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré môžu uplatniť aj v bežnom živote.

„Pretrvávajúci záujem zo strany seniorov o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je jednoznačným dôkazom potreby pokračovať v tejto zmysluplnej aktivite pre uvedenú vekovú kategóriu aj v budúcom akademickom roku,“ vyjadril sa Mgr. Norbert Gregor, lektor vzdelávacieho modulu na Univerzite tretieho veku a školiteľ zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. 

PLÁN VÝUČBY NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

Zimný semester – 20 hod.

  • Bohatí alebo chudobní - prehľad najdôležitejších tém týkajúcich sa finančnej gramotnosti, objasnenie kľúčových definícií v kontexte každodennej finančnej praxe;
  • Vlastné bývanie - podrobné informácie o možnostiach zabezpečenia vlastného bývania s pomocou najefektívnejších druhov finančných produktov (úvery, sporenie a pod.);
  • S istotou do rizika - podrobné informácie týkajúce sa možností investovania ako formy zhodnocovania finančných prostriedkov v rámci finančných trhov doma i v zahraničí;
  • Dobrý a zlý hospodár - praktické príklady týkajúce sa hospodárenia s osobnými, resp. rodinnými financiami, hodnotenie výhodnosti finančných produktov;
  • Život v istote - podrobné informácie o rizikách a s nimi súvisiace poistné produkty;

 Letný semester – 20 hod.

  • Pre lepšiu budúcnosť - zabezpečenie životných nákladov do ekonomicky aktívneho veku (dôchodok) a finančný kvíz;
  • Plánovanie rodinného rozpočtu - praktické rady a návody na zostavenie a riadenie osobného, resp. rodinného rozpočtu;
  • Princípy fungovania finančných trhov - podrobné informácie o finančných trhoch so zameraním sa na princípy ich fungovania, spojené s praktickými cvičeniami investovania;
  • Investovanie, pravidlá budovania kapitálu - podrobné informácie o investovaní ako účinnom nástroji budovania kapitálu, o možnostiach zhodnotenia finančných prostriedkov, spojené s praktickými cvičeniami;
  • Základné princípy obchodovania s cennými papiermi - podrobné informácie o formách obchodovania s cennými papiermi, burza cenných papierov;

 

Prednášky sú naplánované na pondelky od 13.00 hod. - do 16:00 hod. v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania  na ul. 1. mája 32 v Žiline.