Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančná gramotnosť pre zamestnancov

06.12.2016

V dňoch 21. 11. až 5. 12. prebehlo v rámci priemyselného parku pri Lozorne vzdelávanie zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti zamestnancov. Školenia, ktoré viedol Richard Modrák, odborník na osobné financie, sa zúčastnilo spolu viac ako 700 zamestnancov miestneho podniku.

Úvodným bodom školenia bolo poukázať na fungovanie finančného trhu a jeho základné pravidlá. V ďalšom kroku bol zamestnancom priblížený aktuálny nepriaznivý stav rastúceho zadlžovania sa  Slovákov, spolu s predstavením efektívnych nástrojov vedúcich k prevencii pred finančnými problémami. Nosnou témou celého cyklu bolo vysvetliť ľuďom princípy tzv. ideálnych finančných mier a naučiť ich, ako ich možno aplikovať v bežnom živote.

Na základe úspešného ohlasu a pozitívneho prístupu zamestnávateľa, bude tento cyklus vzdelávania pokračovať ďalej ako jeden zo zamestnávateľských benefitov spoločnosti. V najbližších blokoch sú pre zamestnancov pripravené praktické rady na tému "Ako odolať nástrahám, ktoré prichádzajú s blížiacimi sa sviatkami".

"Zamestnanci majú vďaka účasti na taktom vzdelávaní možnosť nie len sa naučiť orientovať vo svete financií, ale v prípade potreby sa aj kedykoľvek poradiť a získať pomoc od skúsených odborníkov," hovorí Richard Modrák.