Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Finančná olympiáda preverí finančnú gramotnosť stredoškolákov. Najlepší vyhrá MacBook a 2 000 eur pre svoju školu.

18.11.2014

Nadácia PARTNERS vyhlasuje tretí ročník finančnej vedomostnej súťaže pod názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA, ktorú študenti a školy poznali ako Finančný kompas. I v tomto školskom roku sa budú môcť stredoškoláci otestovať a získať nové finančné vedomosti, ktoré im pomôžu zorientovať sa pri riadení osobných financií v ich bežnom živote. Ceny pre víťazov sú viac ako lákavé. Súťaží sa o MacBook, iPad Mini či iPod Nano pre študentov a finančné príspevky pre školy. Prvé kolo Finančnej olympiády štartuje už 19. novembra o dvanástej hodine.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je finančná vedomostná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku. Ponúka im možnosť preveriť a následne si porovnať základné finančné vedomosti a nenútenou formou ich pripravuje na efektívne riešenie základných finančných otázok, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote pri riadení vlastných financií.

„Zo skúseností vieme, že študenti majú záujem vzdelávať sa, no je potrebné pre nich vytvoriť atraktívnu a nenútenú formu učenia, ktorú vnímajú ako hru. Potvrdzuje nám to i vysoký záujem škôl a študentov o samotnú súťaž. V posledných dvoch rokov sa do súťaže zapojilo viac ako deväť tisíc študentov,“ vysvetľuje Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS.  

To ako sú na tom študenti s finančnými vedomosťami preverí FINANČNÁ OLYMPIÁDA v troch súťažných kolách, v ktorých sa náročnosť finančných otázok a úloh z kola na kolo zvyšuje. Prvé dve kolá prebehnú formou online testu, finálové kolo bude prebiehať prezenčnou formou.

Prvé otvorené kolo bude prístupné od 19. novembra 2014 do 23. januára 2015, do druhého uzavretého kola, ktoré potrvá od 16. februára do 27. marca, postúpi 500 najúspešnejších riešiteľov prvého kola. V priestoroch nadácie sa vo finálovom kole stretne 20 najlepších riešiteľov druhého kola. Zástupcovia Nadácie PARTNERS  vo finálovom kole preveria vedomosti finalistov a rozhodnú o víťaznej trojici, ktorá získa atraktívne ceny pre seba a finančné výhry pre svoje školy. Súťaž odštartuje 19. novembra 2014 o 12,00 hod. na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Na školách a ani v rodinách sa problematike finančnej gramotnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Sme presvedčení, že finančné vzdelávanie je dôležité podchytiť už u mladých ľudí. Je potrebné, aby sa naučili robiť správne finančné rozhodnutia,hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS. A to je aj jeden z dôvodov prečo sa Nadácia PARTNERS v rámci svojich vzdelávacích aktivít zamerala na finančné vzdelávanie  študentov.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku. Z prieskumov verejnej mienky, ktoré Nadácia PARTNERS každoročne realizuje s agentúrou Focus, vyplýva, že veľa Slovákov má stále problém orientovať sa vo finančnej terminológií. Obzvlášť rizikovou skupinou s podpriemernou finančnou gramotnosťou sa ukázali práve študenti a ľudia starší ako 65 rokov. Pre stredoškolákov nadácia okrem súťaže realizuje už piaty ročník vzdelávacieho cyklu FINANČNÁ AKADÉMIA, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Ďalšou z dlhodobých aktivít je spolupráca nadácie s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity, ktorá sa zameriava na  seniorov. Dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti poskytuje seniorom základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.

Víťazné ceny v súťaži  Finančná olympiáda:


1. miesto

MacBook pre študenta a 2000 euro pre školu


2. miesto

iPad Mini pre študenta a 1000 euro pre školu


3. miesto

iPod Nano pre študenta a 500 euro pre školu

Viac informácií o súťaži ako aj o ďalších aktivitách v rámci projektu Deň finančnej gramotnosti, nájdete na webovej stránke www.denfinancnejgramotnosti.sk