Kreditná karta. Dobrý sluha, zlý pán

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom „kreditka“, pričom mnoho ľudí vôbec nerozlišuje, či ide o debetnú alebo kreditnú kartu. Je však veľmi dôležité vedieť, aký typ karty máte, aby ste následne vedeli ako ju správne používať. Každá karta je totiž vhodná na iný účel.

Mnoho ľudí si pojem kreditná karta spája s niečím plusovým, pričom v skutočnosti je tento pojem odvodený od slova „credit“, čo v preklade znamená úver. Základný rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou je v tom, že kým pri debetnej karte si klient vyberá peniaze z vlastného účtu, pri kreditnej karte si požičiava peniaze od banky. Debetná karta sa vydáva k účtu, na ktorom má klient vlastné finančné prostriedky a do mínusu sa dostane len vtedy, ak má na účte zriadené tzv. povolené prečerpanie. Ide o účet, na ktorý chodí príjem, sú z neho zriadené rôzne trvalé príkazy a okrem platenia v obchodoch či výberu peňazí z bankomatov, slúži aj na nákup prostredníctvom internetu a dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov prostredníctvom bankomatov.

Kreditná karta funguje na inom princípe. Klient si cez ňu požičiava peniaze od banky, ktorá mu ju vydala, s tým, že ak požičanú sumu vráti do stanovenej lehoty splatnosti, neplatí žiaden úrok. Touto kartou je rovnako možné platiť za tovar alebo služby v obchodoch, či na internete, prípadne vyberať hotovosť a dobíjať telefónne karty mobilných operátorov. Ku kreditnej karte však nie je nutné mať zriadený bežný účet.

Od typu karty a jej používania sa ale odvíjajú aj poplatky, či úroky. Za vydanie kreditnej karty si banky účtujú poplatok, ktorý môže byť buď ročný, alebo mesačný, pričom nezáleží na tom, či kartu využívate alebo nie. Pri používaní kreditnej karty si banky účtujú vysoký poplatok za výber hotovosti z bankomatu, preto je výhodnejšie používať kreditnú kartu na bezhotovostné platby a pri výbere hotovosti siahnuť radšej po karte debetnej. Na hotovostné výbery z bankomatu sa navyše nevzťahuje bezúročné obdobie, a to je ďalší z dôvodov, prečo sa viac oplatí s kreditnou kartou platiť.

S kreditnými kartami však nie sú spojené len poplatky, ale aj úroky.

Ak v rámci bezúročného obdobia (stanovuje sa podľa typu karty, spravidla 40-55 dní) dokážete celú dlžnú sumu na kreditnej karte vyrovnať, môže byť jej využívanie pre vás výhodné, pretože si prakticky požičiavate zadarmo a často môžete vďaka tejto karte využívať aj rôzne bonusy (napr. poistenie, vrátenie percenta z platieb na účet, predlžená záruka tovarov...).

Ak ale dlh nezaplatíte načas, začnú nabiehať úroky, ktoré sú jednými z najvyšších na trhu (cca od 17-22%).  Platí to aj vtedy, keď si zvolíte možnosť postupného splácania dlhu, kedy sa celá nesplatená časť úročí práve týmto vysokým úrokom. Najlepšou voľbou je preto splatiť celú vyčerpanú sumu v bezúročnom období a neplatiť nič navyše.

Skôr než teda použijete kreditnú kartu dobre si premyslite, či vyčerpanú sumu dokážete aj načas splatiť, pretože suma na karte je síce lákavá, ale problémy s jej splácaním vám za to určite nestoja.

Debetná karta vs. kreditka

Debetná karta

 •   Platobná karta k bežnému účtu
 •   Čerpáte vždy vlastné peniaze
 •   Možnosť čerpať do mínusu – za prečerpané peniaze platíte úrok

Kreditná karta

 •  Úverová platobná karta
 •  Požičiavate si peniaze od banky
 •  Bezúročné obdobie
 •  Vhodnejšia pre platby v zahraničí

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom „kreditka“, pričom mnoho ľudí vôbec nerozlišuje, či ide o debetnú alebo kreditnú kartu. Je však veľmi dôležité vedieť, aký typ karty máte, aby ste následne vedeli ako ju správne používať. Každá karta je totiž vhodná na iný účel.

Mnoho ľudí si pojem kreditná karta spája s niečím plusovým, pričom v skutočnosti je tento pojem odvodený od slova „credit“, čo v preklade znamená úver. Základný rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou je v tom, že kým pri debetnej karte si klient vyberá peniaze z vlastného účtu, pri kreditnej karte si požičiava peniaze od banky. Debetná karta sa vydáva k účtu, na ktorom má klient vlastné finančné prostriedky a do mínusu sa dostane len vtedy, ak má na účte zriadené tzv. povolené prečerpanie. Ide o účet, na ktorý chodí príjem, sú z neho zriadené rôzne trvalé príkazy a okrem platenia v obchodoch či výberu peňazí z bankomatov, slúži aj na nákup prostredníctvom internetu a dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov prostredníctvom bankomatov.

Kreditná karta funguje na inom princípe. Klient si cez ňu požičiava peniaze od banky, ktorá mu ju vydala, s tým, že ak požičanú sumu vráti do stanovenej lehoty splatnosti, neplatí žiaden úrok. Touto kartou je rovnako možné platiť za tovar alebo služby v obchodoch, či na internete, prípadne vyberať hotovosť a dobíjať telefónne karty mobilných operátorov. Ku kreditnej karte však nie je nutné mať zriadený bežný účet.

Od typu karty a jej používania sa ale odvíjajú aj poplatky, či úroky. Za vydanie kreditnej karty si banky účtujú poplatok, ktorý môže byť buď ročný, alebo mesačný, pričom nezáleží na tom, či kartu využívate alebo nie. Pri používaní kreditnej karty si banky účtujú vysoký poplatok za výber hotovosti z bankomatu, preto je výhodnejšie používať kreditnú kartu na bezhotovostné platby a pri výbere hotovosti siahnuť radšej po karte debetnej. Na hotovostné výbery z bankomatu sa navyše nevzťahuje bezúročné obdobie, a to je ďalší z dôvodov, prečo sa viac oplatí s kreditnou kartou platiť.

S kreditnými kartami však nie sú spojené len poplatky, ale aj úroky.

Ak v rámci bezúročného obdobia (stanovuje sa podľa typu karty, spravidla 40-55 dní) dokážete celú dlžnú sumu na kreditnej karte vyrovnať, môže byť jej využívanie pre vás výhodné, pretože si prakticky požičiavate zadarmo a často môžete vďaka tejto karte využívať aj rôzne bonusy (napr. poistenie, vrátenie percenta z platieb na účet, predlžená záruka tovarov...).

Ak ale dlh nezaplatíte načas, začnú nabiehať úroky, ktoré sú jednými z najvyšších na trhu (cca od 17-22%).  Platí to aj vtedy, keď si zvolíte možnosť postupného splácania dlhu, kedy sa celá nesplatená časť úročí práve týmto vysokým úrokom. Najlepšou voľbou je preto splatiť celú vyčerpanú sumu v bezúročnom období a neplatiť nič navyše.

Skôr než teda použijete kreditnú kartu dobre si premyslite, či vyčerpanú sumu dokážete aj načas splatiť, pretože suma na karte je síce lákavá, ale problémy s jej splácaním vám za to určite nestoja.

Debetná karta vs. kreditka

Debetná karta

 •   Platobná karta k bežnému účtu
 •   Čerpáte vždy vlastné peniaze
 •   Možnosť čerpať do mínusu – za prečerpané peniaze platíte úrok

Kreditná karta

 •  Úverová platobná karta
 •  Požičiavate si peniaze od banky
 •  Bezúročné obdobie
 •  Vhodnejšia pre platby v zahraničí