Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nadácia PARTNERS žiada UNESCO o registráciu Dňa finančnej gramotnosti

09.09.2012

Prieskum agentúry Focus realizovaný v auguste 2012 nadáciou PARTNERS poukazuje na nízku finančnú gramotnosť. Problematike sa venoval aj prieskum Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) realizovaný vo viacerých krajinách sveta. Výsledky zdôrazňujú, že nízka finančná gramotnosť ľudí je dlhodobým celospoločenským a celosvetovým problémom a má tendenciu sa zhoršovať.

Deň 8. september je Medzinárodným dňom gramotnosti, ktorým medzinárodné spoločenstvo upozorňuje na všeobecnú negramotnosť. Tú však v Európe rieši povinná školská dochádzka, a tak nepredstavuje významnú tému. Skutočnosťou však sú nelichotivé ukazovatele finančnej gramotnosti. Slovensko v súčasnosti nemá špeciálny program na odstraňovanie nedostatkov vo finančnom povedomí.

Preto sa Nadácia PARTNERS rozhodla požiadať UNESCO o registráciu 8. septembra ako Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti,a tým upozorniť na potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva.

„Deň finančnej gramotnosti má obrovský význam, pretože vytvára priestor na to, aby sme pravidelne a konkrétnymi aktivitami upozorňovali na dôležitosť a význam finančnej gramotnosti v každodennom živote občanov,“ vysvetľuje Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS, dôvod prečo žiada nadácia UNESCO o registráciu medzinárodného dňa a dodáva: „Takýto deň vytvára platformy pre viaceré parciálne aktivity zamerané na vzdelávanie ľudí v oblasti finančného správania sa  a osobných financií. Popri tom považujeme za nevyhnutné, aby sa téma nízkej finančnej gramotnosti dostala do popredia celospoločenskej diskusie, tak v rozvojových ako aj vyspelých krajinách. Len tak budú stále početnejšie zodpovedné subjekty hľadať cesty, obzvlášť v časoch ekonomickej krízy, ako s týmto globálnym problémom bojovať.“

Napísali o nás