Prečo sa nás finančná kríza týka?

Vzájomná previazanosť celého finančného sveta prináša medzinárodné krízy až nepríjemne blízko, prakticky do peňaženky každého z nás. Ak dnes banky zvyšujú alebo znižujú úrokové sadzby, ktoré ponúkajú na vkladoch, alebo ktoré, naopak, pýtajú pri nových úveroch, ešte stále skloňujú finančnú krízu.

Finančná kríza však nie je otáznikom, ktorý zaujíma len klientov finančných inštitúcií. Jej dosahy pociťujú aj tí, ktorí v duchu počítajú s každou korunou a nemajú žiadny dôvod sledovať, či banky zvyšujú alebo znižujú úrokové sadzby, alebo či ceny akcií mieria nadol. Kríza sťažila život nielen finančným inštitúciám, ale aj množstvu iných podnikov a firiem a v neposlednom rade i jednotlivcom.