S financovaním bývania môže pomôcť stavebné sporenie

Stavebné sporenie možno charakterizovať ako účelové sporenie podporované štátom, ktoré je určené na financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky.

V súčasnosti na Slovensku poskytujú tento typ sporenia 3 špecializované banky zamerané na podporu bývania obyvateľstva, ktoré nazývame stavebné sporiteľne.

Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je takáto zmluva uzatvorená. Princíp stavebného sporenia je založený na myšlienke, že stavebný sporiteľ si časť prostriedkov, ktoré potrebuje na svoje bývanie nasporí a druhú časť môže získať formou stavebného úveru.

Štátna prémia

Stavebné sporenie je výhodné nielen vďaka garantovanej úrokovej sadzbe, ale aj vďaka štátnej prémii, ktorá je pripisovaná raz ročne a nepodlieha dani z príjmu. Okrem toho vklady sporiteľov podliehajú zákonu o ochrane vkladov, čiže je to vhodná forma sporenia aj pre tých najkonzervatívnejších klientov.

V tomto roku je výška štátnej prémie stanovená na 5,5 % z ročných vkladov, maximálne však vo výške 66,39 €. Na získanie maximálnej štátnej prémie je teda tento rok potrebné vložiť na účet stavebného sporenia sumu 1206,93 €.  V roku 2016 sa síce nezmení maximálna štátna prémia, ale na jej získanie bude potrebné vložiť sumu 1327,80 €.

Štátnu prémiu pritom môže získať každý člen rodiny bez ohľadu na to, či ide o dospelého alebo dieťa.

Financovanie bývania

Stavebné sporenie môže zohrať veľmi dôležitú úlohu aj z hľadiska financovania bývania, hlavne v období vysokých úrokových sadzieb, alebo v období, kedy banky obmedzujú poskytovanie tzv. 100%-ných hypoték. Vtedy je často jedinou možnosťou práve dofinancovanie formou stavebného úveru, ktorý je taktiež zvýhodnený nižšou úrokovou sadzbou, prípadne ľahšou dostupnosťou než iné typy úverov.

Peniaze vždy k dispozícii

Okrem toho, v stavebnom sporení má sporiteľ finančné prostriedky vždy k dispozícii. V prípade, že bude peniaze potrebovať do 2 rokov po uzatvorení zmluvy, môžu mu byť vyplatené, avšak v tomto prípade mu nebude vyplatená štátna prémia. Po uplynutí 2 rokov už môže sporiteľ použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov na účely bývania a po 6 rokoch dokonca aj na čokoľvek iné, pretože po tejto lehote už nemusí zdokladovať účel.

Stavebné sporenie možno charakterizovať ako účelové sporenie podporované štátom, ktoré je určené na financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky.

V súčasnosti na Slovensku poskytujú tento typ sporenia 3 špecializované banky zamerané na podporu bývania obyvateľstva, ktoré nazývame stavebné sporiteľne.

Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je takáto zmluva uzatvorená. Princíp stavebného sporenia je založený na myšlienke, že stavebný sporiteľ si časť prostriedkov, ktoré potrebuje na svoje bývanie nasporí a druhú časť môže získať formou stavebného úveru.

Štátna prémia

Stavebné sporenie je výhodné nielen vďaka garantovanej úrokovej sadzbe, ale aj vďaka štátnej prémii, ktorá je pripisovaná raz ročne a nepodlieha dani z príjmu. Okrem toho vklady sporiteľov podliehajú zákonu o ochrane vkladov, čiže je to vhodná forma sporenia aj pre tých najkonzervatívnejších klientov.

V tomto roku je výška štátnej prémie stanovená na 5,5 % z ročných vkladov, maximálne však vo výške 66,39 €. Na získanie maximálnej štátnej prémie je teda tento rok potrebné vložiť na účet stavebného sporenia sumu 1206,93 €.  V roku 2016 sa síce nezmení maximálna štátna prémia, ale na jej získanie bude potrebné vložiť sumu 1327,80 €.

Štátnu prémiu pritom môže získať každý člen rodiny bez ohľadu na to, či ide o dospelého alebo dieťa.

Financovanie bývania

Stavebné sporenie môže zohrať veľmi dôležitú úlohu aj z hľadiska financovania bývania, hlavne v období vysokých úrokových sadzieb, alebo v období, kedy banky obmedzujú poskytovanie tzv. 100%-ných hypoték. Vtedy je často jedinou možnosťou práve dofinancovanie formou stavebného úveru, ktorý je taktiež zvýhodnený nižšou úrokovou sadzbou, prípadne ľahšou dostupnosťou než iné typy úverov.

Peniaze vždy k dispozícii

Okrem toho, v stavebnom sporení má sporiteľ finančné prostriedky vždy k dispozícii. V prípade, že bude peniaze potrebovať do 2 rokov po uzatvorení zmluvy, môžu mu byť vyplatené, avšak v tomto prípade mu nebude vyplatená štátna prémia. Po uplynutí 2 rokov už môže sporiteľ použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov na účely bývania a po 6 rokoch dokonca aj na čokoľvek iné, pretože po tejto lehote už nemusí zdokladovať účel.