September - Mesiac finančnej gramotnosti

01.09.2018

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK štartuje po prvý krát septembrovú kampaň MESIAC FINANČNEJ GRAMOTNOSTI, ktorej cieľom je upozorniť na dôležitosť finančného vzdelávania a na zvyšovanie finančného rozhľadu a poznania ekonomických vzťahov, ktoré sú bežnou súčasťou každodenného dňa.

„Už niekoľko rokov v septembri iniciuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK celoslovenský Deň finančnej gramotnosti, ktorým sa snaží, popri Medzinárodnom dni gramotnosti – 8. 9., upozorňovať na problém nízkej finančnej gramotnosti. Záujem verejnosti, médií a škôl, s ktorými spolupracujeme taktiež počas školského roka, priniesol potrebu rozšíriť túto iniciatívu na viac ako jeden deň,“ vysvetľuje kampaň Monika Remiašová, marketingová manažérka PARTNERS GROUP SK a dodáva: „Prvý krát sme tak pripravili mesačnú kampaň pod názvom MESIAC FINANČNEJ GRAMOTNOSTI.“

 Počas celého septembra sa budú v  pobočkách  a kanceláriách PARTNERS GROUP SK po celom Slovensku konať rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti a dôležitosť finančného plánovania. Na stredných a vysokých  školách budú prebiehať prednášky pre študentov s odborníkmi na financie. Podobné edukačné aktivity sú pripravené aj v rámci roadshow v obchodných centrách štyroch krajských miest – Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Žilina. Všetkých spojí FQ test (www.fqtest.sk), ktorého cieľom je zistiť finančný kvocient Slovákov a porovnať ho s FQ realizovaným pred šiestimi rokmi.

Celá kampaň bude podporená PR aktivitami, ako aj kampaňou v národných a regionálnych médiách.

Prieskumy verejnej mienky, ktoré si PARTNERS GROUP SK necháva realizovať agentúrou FOCUS už niekoľko rokov poukazujú na jednej strane na vysoké finančné sebavedomie Slovákov, na druhej strane zároveň odkrývajú výrazne nedostatky v riešení finančných situácií domácnosti. Vysoké a rýchle zadlžovanie sa, problémy s vytváraním finančnej rezervy, nedostatočné šetrenie na vlastné dôchodky, či neúmerné bežná spotreba v pomere k mesačným príjmom.