Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Siedmy ročník Finančnej olympiády má svojich víťazov

10.05.2019

Finálovým kolom sa koncom apríla skončil už siedmy ročník Finančnej olympiády, ktorú pre stredné školy a osemročné gymnáziá organizuje Nadácia PARTNERS. Do polročného testovania finančných vedomostí študentov sa zapojilo 4 326 žiakov a 290 škôl. Víťazom sa stal Šimon Herc, študent štvrtého ročníka z gymnázia KSŠ sv. Vincenta de Paul v Levice.

Jednotlivé testové otázky a okruhy testov boli pripravené odborníkmi tak, aby ukázali, aké sú poznatky mladých ľudí z osobných financií a ako aj zo základného prehľadu z makroekonómie. Viacerí zástupcovia škôl zúčastnených žiakov ocenili význam takýchto vzdelávacích projektov, ktoré zvyšujú finančnú gramotnosť na jednej strane a na strane druhej motivujú študentov k samovzdelávaniu. Mnohé zo škôl napríklad aj nad rámec bežnej výučby rozšírili vyučovanie o predmety ako je základy ekonómie, finančná matematika, či manažment osobných financií.  „Finančnú olympiádu vnímame ako dôležitý projekt, ktorý príjemnou formou oboznamuje študentov so svetom financií, zvyšuje ich finančnú gramotnosť a zároveň ich prakticky pripravuje do života,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS a dodáva: „kvalitné vedomosti sú základný predpoklad pre dobre nastavené osobné financie, rodinné hospodárenie a s nimi spojený plnohodnotný život.“

Celkovo sa do posledného ročníka súťaže zapojilo vyše 4 000 študentov, z ktorých do 2. kola postúpilo 500 a do finále 20 študentov. Z celkového počtu 290 prihlásených škôl súťažilo najviac študentov zo Stredných odborných škôl (1529 žiakov), nasledovali Obchodné akadémie (886 žiakov) a za nimi Gymnáziá (695 žiakov). Najviac študentov pochádza pritom z Košického (829), Bratislavského (744) a Prešovského kraja (642). Naopak najmenšie zastúpenie mal Trnavský kraj (350). 

Víťazi 7. ročníka Finančnej olympiády:

  1. miesto: Šimon Herc (Gymnázium KSŠ sv. Vincenta de Paul, Saratovská, Levice) – získal: MacBook pre študenta a 2 000 eur pre školu
  2. miesto: Jakub Suriak (Bilingválne gymnázium, Komenského, Sučany) – získal: iPad Mini pre študenta a 1 000 eur pre školu
  3. miesto: Lukáš Gacho (Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana, Žilina) – získal: iPod pre študenta a 500 eur pre školu

 

Video z finálového kola Finančnej olympiády nájdete TU.