Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Štartuje súťaž pre základné školy - Kam sa mince kotúľajú

03.03.2015

Keďže stredoškolská súťaž Finančná olympiáda sa u študentov každoročne teší mimoriadnej obľube, Nadácia PARTNERS pripravuje na jar 2015 súťaž, v ktorej si budú môcť preveriť svoje vedomosti aj žiaci mladšej vekovej kategórie. Prvý ročník súťaže finančnej gramotnosti pre základné školy s názvom Kam sa mince kotúľajú odštartuje už 16. 3. 2015.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci II. stupňa základných škôl vo veku od 12 do 15 rokov a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií, ktorí sa v stanovenom termíne zaregistrujú na webovej stránke www.dobre-napady.sk. Zámerom súťaže je vzbudiť u tejto cieľovej skupiny záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi. Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS v spolupráci s webovým portálom Dobré nápady pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti.

Súťaž bude prebiehať formou online testu v druhej polovici školského roka v termíne od 16.  3. 2015 do 15. 4. 2015. Samotný test bude pozostávať z 5 úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. V rámci jednotlivých úloh, ktoré môžu obsahovať viaceré podotázky budú žiaci vyberať jeden správny variant odpovede z viacerých ponúkaných možností.

Hodnotenie výsledkov online testu bude realizovať automatizovaný systém, pričom hodnotiacim kritériom bude počet správnych odpovedí. Výsledky online testu a mená výhercov budú zverejnené do 14 dní od ukončenia súťaže na súťažnej stránke www.dobre-napady.sk, ako i na webovej stránke www.dfg.sk. Traja najúspešnejší súťažiaci si odnesú hodnotnú cenu v podobe iPod shuffle.