Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Stredoškolákom začína štvrtý ročník Finančnej olympiády. Už od 19. novembra budú hrať o MacBook a 2 000 eur pre svoju školu

15.11.2015

Nadácia PARTNERS vyhlasuje už štvrtý ročník finančnej vedomostnej súťaže určenej stredoškolákom - FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Súťažiaci si aj v tomto ročníku otestujú a rozšíria vedomosti v oblasti financií. Najlepší z najlepších získajú atraktívne ceny, ako MacBook, iPad Mini či iPod Nano a finančné príspevky pre svoje školy. Prvé kolo Finančnej olympiády štartuje už 19. novembra.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je finančná vedomostná súťaž so štvorročnou tradíciou, ktorá je určená špeciálne pre slovenských stredoškolákov. Jej úlohou je na jednej strane preveriť či porovnať si základné finančné vedomosti, na strane druhej pripraviť mladých ľudí na ďalšie obdobie ich života, v ktorom bude spravovanie osobných financií súčasťou každodennej reality. „Minulé ročníky Finančnej olympiády nám ukázali, že vzdelávanie mladých v oblasti financií má naozaj veľký zmysel. Z roka na rok sa nám do súťaže prihlasuje viac škôl a zároveň aj silnejší kandidáti. Napríklad v minulom roku rozhodlo o absolútnom víťazovi spomedzi 4 405 prihlásených stredoškolákov a 292 stredných škôl iba pol bodu, čo je dobré znamenie,“ hovorí Juraj Juras, správca Nadácie PARTNERS.  

V prvom, otvorenom kole FINANČNEJ OLYMPIÁDY si svoje vedomosti môže preveriť každý, kto má záujem zistiť úroveň svojej finančnej gramotnosti prostredníctvom testu zostaveného z otázok z rôznych oblastí finančného sveta. Priamo do súťaže sa následne môžu zapojiť výhradne študenti stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií zo Slovenska. Postup je pritom veľmi jednoduchý. Stačí ak študent po ukončení I. kola online testu vyplní registračný formulár, v ktorom uvedie údaje o sebe a o svojej škole. Spolu so školou, ktorú navštevuje, bude automaticky zaradený do súťaže o atraktívne ceny. Online test v prvom kole je možné absolvovať aj viackrát.

Aj v tomto roku je finančná vedomostná súťaž rozdelená do troch súťažných kôl, pričom náročnosť otázok a úloh sa z kola na kolo zvyšuje. Kým prvé dve kolá prebehnú formou online testu, finále bude realizované prezenčnou formou. Do prvého, otvoreného kola sa budú môcť súťažiaci hlásiť od 19. novembra 2015 do 22. januára 2016. Druhé, uzavreté kolo následne potrvá od 15. februára 2016 do 24. marca 2016 a  súťažiť v ňom bude 500 najúspešnejších súťažiacich z prvého kola. Vo finále, ktoré je naplánované na koniec apríla 2016, sa stretne iba 20 najlepších súťažiacich z druhého kola. Kým v prvom a druhom kole môžu študenti používať pri riešení súťažných úloh akékoľvek dostupné pomôcky, vo finále sa už budú musieť spoľahnúť iba sami na seba a na svoje vedomosti. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba a svoju školu rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.  

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk.

Víťazné ceny v súťaži  Finančná olympiáda:


1. miesto

MacBook pre študenta a 2000 euro pre školu


2. miesto

iPad Mini pre študenta a 1000 euro pre školu


3. miesto

iPod Nano pre študenta a 500 euro pre školu

 

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie PARTNERS - DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku. Z prieskumov verejnej mienky, ktoré Nadácia PARTNERS každoročne realizuje s agentúrou Focus, vyplýva, že veľa Slovákov má stále problém orientovať sa vo finančnej terminológií. Obzvlášť rizikovou skupinou s podpriemernou finančnou gramotnosťou sa ukázali práve študenti a ľudia starší ako 65 rokov. Pre stredoškolákov nadácia okrem súťaže realizuje už siedmy ročník vzdelávacieho cyklu FINANČNÁ AKADÉMIA, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Ďalšou z dlhodobých aktivít je spolupráca nadácie s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity, ktorá sa zameriava na seniorov. Dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti poskytuje seniorom základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany. V minulom školskom roku spustila Nadácia PARTNERS finančnú vedomostnú súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl pod názvom Kam sa mince kotúľajú. Jej cieľom je v prvom rade rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi.