Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Štyri kroky k príprave osobného finančného plánu

Dodržiavanie zdravšieho životného štýlu, viac času stráveného s rodinou, ale aj inventúra v osobných  financiách. Takéto predsavzatia si dávame do nového roka najčastejšie. Kým pri prvých dvoch je najdôležitejšia disciplinovanosť, správa osobných financií si okrem disciplíny vyžaduje aj strategické naplánovanie jednotlivých krokov, zadefinovanie cieľov a dodržiavanie termínov.

Pred tvorbou ročného finančného plánu je potrebné uvedomiť si, či ciele, ktoré si zadávame naozaj aj potrebujeme. Dôkladné zváženie si vyžaduje vyčlenenie dostatku času, aby sme sa vyhli unáhleným krokom a rozhodnutiam.

 1. Stanovenie cieľov

Na začiatok je potrebné zamyslieť sa nad cieľmi najbližšieho roka a identifikovať zopár najdôležitejších. Pri ich stanovení pomôžu otázky, v ktorých si ujasníte: čo si chcete splniť počas roka, čo by ste si chceli kúpiť, zabezpečiť alebo či niečo zažiť, koľko vás to bude stáť a ako vám to pomôže z hľadiska ďalšieho života, zdravia, vzťahov, dôchodku, výdavkov a času.

2. Zváženie možností

Základným predpokladom pre dobre nastavený finančný plán je úprimné zohľadnenie časových, príjmových, výdavkových či majetkových možností. Pri tomto kroku je potrebné nájsť odpovede na otázky, ktoré nám zadefinujú aký máte majetok a záväzky, aké sú vaše príjmy a nevyhnutné výdavky, a či sú naozaj nevyhnutné, ako tieto príjmy, záväzky či iné výdavky dokážete ovplyvniť a ako by sa mali v priebehu roka meniť. Podľa odpovedí si vyvodíte, akú čiastku ste schopný odložiť bokom v najlepšom, ale aj v najhoršom prípade a rovnako, ako sa bude náš majetok vyvíjať počas roka.

3. Dodržiavanie disciplíny

Pouvažujte nad tým ako dohliadnuť na disciplinovanosť počas roka. Je dokázané, že ak máte na očiach svoje ciele často, tak je veľká šanca, že ich aj dosiahnete. Jednotlivé ciele a kroky k ich napĺňaniu si zaznačte a umiestnite na viditeľné miesto.

4. Kontrola plánu

Aj ten najlepší plán je potrebné pravidelne kontrolovať. Pre majiteľov smartfónov existuje množstvo dostupných aplikácií, no na kontrolu finančného plánu postačí aj obyčajné pero a papier, či odkladanie bločkov. Termíny plnenia cieľov, ako aj väčších kontrol si zapíšte do diára. Dôležité je, aby sa vám táto myšlienka páčila, aby vás plánovanie a napĺňanie bavilo a neoberalo zbytočne o veľa času.

Najčastejšie chyby pri tvorbe plánu

 - Absencia cieľov v danom roku.

 - Chýbajúce prepojenie krátkodobých cieľov s dlhodobými cieľmi.

 - Nedostatočne naplánované kroky k dosiahnutiu cieľov.

 - Nedisciplinovanosť pri plnení krokov.  

 - Nedostatočná kontrola na pravidelnej báze.