Vaše ideálne finančné miery sú 10:20:30:40

Výpadok príjmu či iná nepredvídateľná situácia môže zaskočiť kohokoľvek a jej následky nemusia byť práve príjemné. Pritom stačí osvojiť si základné návyky finančnej disciplíny, myslieť na zadné vrátka a v dobrých časoch sa na prípadné turbulencie vopred pripraviť. Pamätajte si preto čísla 10 : 20 : 30 : 40. Sú to vaše ideálne finančné miery.

10 = Finančná rezerva

Minimálne 10 % z mesačného príjmu jednotlivca či domácnosti by malo smerovať na vytvorenie finančnej rezervy. Tá sa dá v prípade potreby použiť na preklenutie rôznych neočakávaných udalostí. Napríklad pri dočasnom výpadku príjmu počas dlhodobej práceneschopnosti, strate zamestnania či oprave auta po nehode. Finančnou rezervou sa pritom nemyslí auto či chata, ktoré by ľudia v prípade potreby predali a ako rezervu ju aj vnímajú, ale hotovosť.

Bokom by si mal pravidelne odkladať každý, odborníci radia vyčleniť peniaze hneď ako príde výplata či dôchodok, nedotknúť sa ich a míňať iba zvyšok.

Optimálna finančná rezerva má mať výšku šiestich mesačných príjmov domácnosti. Na ňu by sa mali domácnosti upriamiť v prvom rade. Po jej našetrení môžu následne ľudia svoje finančné prostriedky smerovať na iné krátkodobé ciele – našetriť si na dovolenku, nový spotrebič či zariadenie domácnosti. Finančná rezerva slúži ako vankúš na horšie časy a nemali by sme po nej siahať v banálnych prípadoch ako sú bežné opravy spotrebičov či kúpa väčšieho televízora pred majstrovstvami sveta.

Žiaľ, mnohí na finančnú rezervu siahajú pre uspokojenie krátkodobých cieľov (kúpou spotrebičov do domácnosti alebo z dôvodu urobiť si radosť, či vždy keď im nevyjdú peniaze do ďalšej výplaty). Nech už sú dôvody k takémuto kroku akékoľvek, hneď ako sa situácia vráti do normálu, je vhodné odčerpané prostriedky opäť doplniť.

20 = Dlhodobé aktíva

Podľa finančníkov by malo optimálne až 20 % z príjmov smerovať do vytvárania dlhodobých aktív. Tu rozoznávame dva základné piliere. Prvým je ochrana pred výpadkom príjmu formou vhodne zvoleného životného poistenia. Malo by byť povinnou jazdou pre každého živiteľa rodiny a pre každého, kto má úver. Vhodne zvolený produkt totiž chráni jednotlivca i jeho blízkych v prípade vážnych udalostí, ktoré majú často veľmi výrazný vplyv na ich životnú úroveň. Práve vhodne zvolený produkt životného poistenia zaistí, že aj v prípade závažných udalostí nebude rodina konfrontovaná navyše aj s existenčný zápasom.

Druhou zložkou je sporenie na dôchodok, ktoré by rovnako mal zvážiť každý, kto si chce aj po svojom odchode do penzie zachovať životný štandard a dopriať si o čosi viac, než čo mu umožní dôchodok od štátu. Optimálnou možnosťou je pritom pravidelné investovanie, ktoré aj pri menších sumách dokáže priniesť zaujímavé zhodnotenie. (Viac o tom, ako postupovať ak si chcete udržať životný štandard aj v dôchodkovom veku sa dočítate tu.)

30 = Úvery

Výška úverov by v domácnosti nemala presiahnuť 30 % príjmov. Za touto hranicou je už bežný chod rodiny ako aj schopnosť financovať akékoľvek ďalšie potreby, ohrozený. Nehovoriac o neočakávaných udalostiach.

Pokiaľ ide o spotrebné úvery, nákup na splátky či nebankové pôžičky, ich výška by mala mať optimálne výšku 0 %. Týchto úverov sa treba snažiť čo najskôr zbaviť a nezadlžovať sa ďalej.

40 = Spotreba

Na bežnú finančnú spotrebu v domácnosti by malo ísť maximálne 40 % z mesačných príjmov rodiny. Na mysli pritom máme výdavky spojené s bežnou prevádzkou domácnosti – stravu, oblečenie, cestovné, kultúru či voľný čas. V tejto oblasti má mnoho ľudí rezervy, ktoré si často neuvedomujú. Dôležité je poznať výšku týchto výdavkov a mať ich pod kontrolou. Ideálne je si výdavky zapisovať, sledovať a v prípade potreby regulovať. Najčastejší mýtus slovenských domácností je, že nedokážu ušetriť pre nízky príjem. Dôvodom však vo väčšine prípadov nie je výška príjmu, ale výška spotreby, ktorá je vzhľadom naň neprimeraná.