Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Základy investovania pre začiatočníkov

Prevažná väčšina ľudí nemá žiadne skúsenosti s investovaním. Hlavným dôvodom určite je, že o tejto oblasti nemajú dostatok informácií a tým pádom majú z investovania obavy. Čo si predstavujete pod pojmom investovanie vy?

Investovať možno rôznymi formami. Môžete investovať cez burzu do rôznych cenných papierov, či už do akcií alebo dlhopisov. Môžete nakupovať ropu, zlato či iné komodity. Alebo môžete investovať do podnikania či nehnuteľností. Ako ale investovať, keď sa investovaniu nevenujete a/alebo nemáte väčšiu sumu peňazí?

Najčastejšia forma investovania je investovanie do podielových fondov, ktoré majú niekoľko výhod:

1.Investovať môžete už od nízkych súm, napríklad v sume 30 eur.

2.Podielové fondy patria to takzvaného kolektívneho investovania. Znamená to, že do jedného podielového fondu investujú stovky, tisícky ľudí. Popredné správcovské spoločnosti majú pod správou len v jednom podielovom fonde desiatky miliónov eur a preto môžu investovať do cenných papierov desiatok až stoviek rôznych spoločností (emitentov). Vďaka tomu rozkladáte svoje riziko a ak by sa napríklad nedarilo jednej spoločnosti, výnosnosť fondu zabezpečia cenné papiere ostatných emitentov. Je veľmi malá pravdepodobnosť, blížiaca sa k nule, že by sa dlhodobo nedarilo všetkým emitentom, ktorých cenné papiere sú v danom fonde nakúpene.

3.Každý podielový fond má vlastné vedenie účtovníctva. Inými slovami, vaše investície sú oddelené od účtovníctva správcovskej spoločnosti. Preto, ak by sa stalo, že správcovská spoločnosť skrachuje, správa podielového fondu sa presunie pod správu inej správcovskej spoločnosti a vašich investícií sa to nedotkne.

4.Každý podielový fond má tzv. štatút. Týmto štatútom sa musí správcovská spoločnosť riadiť, nakoľko aj na základe neho dostala správcovská spoločnosť povolenie na otvorenie a riadenie fondu od centrálnej banky. Ak je v štatúte fondu zakotvené napríklad, že fond investuje do európskych firiem, nemôže nakupovať akcie amerických. Alebo ak fond nakupuje štátne dlhopisy, nemôže nakupovať akcie a podobne.

5.Ďalšou výhodou je kontrola riadenia podielového fondu. Nad tým, či sa správcovská spoločnosť riadi štatútom fondu dohliada depozitár (banka). Okrem toho fungujú či už interné alebo externé audity a tak isto má správcovská spoločnosť povinnosť každý deň zverejňovať a podávať informáciu centrálnej banke o každodennom vývoji podielového fondu.

6.Fond spravuje portfólio manažér, ktorý na základe rôznych dôkladných analýz vyberá, do ktorých cenných papierov budú investovať.

Na trhu sa pritom môžete stretnúť s tromi základnými skupinami podielových fondov.

Peňažné fondy investujú do termínovaných vkladov, štátnych pokladničných poukážok a dlhopisov so splatnosťou do 1 roka. Sú to konzervatívne fondy s nízkym výkyvom (volatilitou), na úkor čoho sú ale menej výnosné. No väčšinou je tento výnos aj tak vyšší ako napríklad na termínovaných vkladoch bánk. Odporúčaný investičný horizont je minimálne pol roka.

Dlhopisové fondy investujú do štátnych a podnikových (korporátnych) dlhopisov. Ich volatilita je väčšia a preto je odporúčaný investičný horizont 1 až 5 rokov.

Akciové fondy majú najvyššiu volatilitu. Investujú prevažne do akcií rôznych podnikov. Odporúčaný investičný horizont je min. 5, optimálne aspoň 7 rokov.

Existujú aj tzv. špeciálne akciové fondy, ktoré investujú do komodít, realít, spoločností zaoberajúcich sa ekologickým sektorom a podobne.

Cez podielové fondy viete investovať do všetkých sektorov a investície vám riadia profesionáli (portfólio manažéri). Preto sa namiesto študovania trhov môžete venovať rodine či vašim koníčkom.