Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zvyšujeme finančnú gramotnosť mladých

06.12.2012

Reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov, ktorý v mesiaci august 2012 zrealizovala Nadácia PARTNERS a agentúra Focus, poukazuje na nedostatočnú úroveň finančných vedomostí. Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %. Podrobnejšie štatistiky odhalili, že mladí ľudia do 24 rokov sú pod slovenským priemerom finančnej gramotnosti. Viac ako polovica z nich sama priznáva, že sa v otázkach financií neorientujú.

Reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov, ktorý v mesiaci august 2012 zrealizovala Nadácia PARTNERS a agentúra Focus, poukazuje na nedostatočnú úroveň finančných vedomostí. Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %. Podrobnejšie štatistiky odhalili, že mladí ľudia do 24 rokov sú pod slovenským priemerom finančnej gramotnosti. Viac ako polovica z nich sama priznáva, že sa v otázkach financií neorientujú.

Aj na základe tohto prieskumu Nadácia PARTNERS v rámci projektu Deň finančnej gramotnosti pokračuje v školskom roku 2012/2013 v realizácii úspešného vzdelávacieho cyklu, organizovaného v spolupráci s investičnou skupinou Pioneer Investments, ktorá je partnerom Nadácie. „Finančná akadémia je určená pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl po celom Slovensku, aby si mohli doplniť vedomosti v oblasti osobných financií a správneho hospodárenia s nimi, ako aj v oblasti investovania," približuje Jana Mokráňová, členka správnej rady Nadácie PARTNERS.

„Projekt finančného vzdelávania študentov skupina Pioneer Investments úspešne rozbehla pred štyrmi rokmi a sme veľmi radi, že sa k nám neskôr pripojili aj  odborníci zo spoločnosti Partners Group SK a Nadácia PARTNERS. Z našich skúseností vieme, že táto problematika mladých ľudí zaujíma a že zábavnou formou prakticky dopĺňa vedomosti z klasického štúdia.," konštatuje Miroslav Ovčarik, Country Manager, Pioneer Investments v SR. V súčasnosti prebieha Finančná akadémia pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti a prináša niekoľko inovácií. Okrem úvodu do problematiky finančného plánovania je doplnená o päť nadväzujúcich lekcií finančnej gramotnosti obšírne spracovávajúcich nasledujúce témy:

-         Základy hospodárenia s peniazmi

-         Úvod do investovania

-         Finančné plánovanie a bankové produkty

-         Financovanie bývania

-         Investovanie

-         Poistenie

-         Dôchodok

Ďalšou novinkou je interaktívna forma vzdelávania. Študenti si na konkrétnych cvičeniach a modelových situáciách testujú finančné rozhodnutia a získavajú tak vedomosti a skúsenosti zaujímavou formou. Môžu si napríklad otestovať, čo s prvou výplatou, alebo zostaviť si rodinný rozpočet.

Edukačná šnúra Finančnej akadémie odštartovala 3. 12. 2012, na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom, a v priebehu decembra zavítajú odborníci na financie do ďalších škôl v Bratislave, Košiciach a v Prešove. Len do konca roka absolvuje Finančnú akadémiu viac ako 200 študentov a hneď v úvode budúceho roka je už plánovaná spolupráca s ďalšími desiatimi školami.

Školiteľmi Finančnej akadémie sú nezávislí odborníci na financie z finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorí sa do projektu Nadácie PARTNERS zapájajú v rámci programu firemného dobrovoľníctva. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií venovaných investovaniu sú predstavitelia Pioneer Investments, investičnej skupiny.

„Záujem o vzdelávanie tohto typu zo strany škôl je veľký a sme veľmi radi, že i týmto spôsobom môžeme poskytnúť mladým ľuďom správne informácie a nástroje pre nakladanie s peniazmi ešte predtým, ako dostanú do rúk prvú výplatu," dodáva J. Mokráňová.

Projekt Finančná akadémia je otvorený a zapojiť sa môže každá stredná škola, ktorá prejaví záujem doplniť študentom učivo o problematiku financií.

Viac informácií na info@nadaciapartners.sk.