Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ž

Živnosť
Sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Je to druh podnikania vykonávaný podľa podmienok uvedených v Živnostenskom zákone.

Životná úroveň
Celková úroveň komfortu jednotlivca, domácnosti, obyvateľstva, meraná množstvom tovarov a služieb, ktoré títo spotrebúvajú.

Životné minimum (pozri pojem Sociálne minimum).

Životné poistenie
Druh poistenia, zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie.
Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom má poistený právo na odkúpnu hodnotu v prípade skoršieho zániku, a na rizikové, pri ktorom sa odkúpna hodnota netvorí.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.