Finančná olympiáda

02.07.2017

Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, sa študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti.

Vyplnením registračného formulára po ukončení I. kola online testu je automaticky každý študent spolu so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže. Hoci je súťaž určená študentom stredných škôl, svoje vedomosti v I. otvorenom kole si môže otestovať úplne každý.

Šiesty ročník

Piaty ročník súťaže

Štvrtý ročník súťaže

Tretí ročník súťaže

Druhý ročník súťaže

Prvý ročník súťaže