Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Súťaž Kam sa mince kotúľajú je úspešne ukončená

27.04.2015

Súťaž finančnej gramotnosti pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií je ukončená. Do súťaže, ktorá prebiehala od 16. 3. 2015 do 15. 4. 2015 sa zapojilo presne 4 901 žiakov z celého Slovenska, pričom najviac zastúpenými krajmi bol Nitriansky (17,49%) Košický (16,22%) a Žilinský kraj (15,75%). Najviac súťažiacich bolo z ôsmeho (21,06%), deviateho (20,28%) a siedmeho (19,38%) ročníka základných škôl.

Súťažný test pozostával z 5 úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Takmer 20% (971) zo všetkých žiakov správne odpovedalo na všetky otázky a získalo plný počet bodov.

Z úspešných riešiteľov boli vyžrebovaní traja výhercovia.

Majiteľmi iPod Shuffle sa stávajú:

Rasťo Bartoš - sekunda
Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava

Marek Kuník -  9.A
Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno

Patrik Stodola - 8.B
Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
 
Gratulujeme!
 

Finančnú vedomostnú súťaž Kam sa mince kotúľajú pripravila Nadácia PARTNERS v spolupráci s webovým portálom Dobré nápady. Zámerom súťaže bolo vzbudiť u tejto cieľovej skupiny záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi.

Nadácia PARTNERS organizuje vzdelávacie súťaže v rámci dlhodobého vzdelávacieho projektu Deň finančnej gramotnosti, ktorý je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku. Projekt zastrešuje mnohé vzdelávacie aktivity pre školákov, študentov, no napríklad i seniorov. Pre stredoškolákov nadácia okrem finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda realizuje už piaty ročník vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Ďalšou z dlhodobých aktivít je spolupráca nadácie s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity, dvojsemestrálny kurz Finančnej gramotnosti poskytuje seniorom základnú orientáciu vo svete peňazí, ako aj návyky finančného plánovania a rady finančnej sebaobrany.