Slovník finančnej gramotnosti

G

Garančný fond investícií
Slúži na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: klientov ─ obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností, vykonávajúcich správu individuálnych portfólií. Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%, obdobne je to aj v prípade Fondu ochrany vkladov.

Grid karta
Bezpečnostný prvok používaný v internet bankingu vo forme plastovej karty s číselnými kódmi.