Slovník finančnej gramotnosti

J

Jednoduchý úrok
Úrok, počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.