Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

N

Nadlimitná operácia
Finančná operácia, ktorá presahuje bankou určenú hranicu.

Náhrada škody
Odškodnenie za určitú utrpenú ujmu. Poskytuje sa v peniazoch, alebo ako vecné plnenie.

Nájomná zmluva
Zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval, alebo z nej bral aj úžitky.

Náklady obetovanej príležtosti
Hodnota možných alternatív, ktorých sa osoba vzdá pri výbere jednej na úkor inej, tiež nazývaná alternatívne náklady.

Nákup na splátky
Plán zakúpenia výrobku s malou alebo nulovou akontáciou, jeho prenajatím až do doby vyplatenia poslednej splátky. V momente vyplatenia poslednej splátky celá vyplatená suma prevyšuje kúpnu cenu výrobku.

Neembosovaná platobná karta
Karta, na ktorej sú údaje vyznačené nehmatateľným, plochým písmom. Kartu klient môže použiť len v elektronickom prostredí (bankomat, platobný terminál). Transakcie touto kartou potvrdzujeme Pin kódom.

Neplnenie
Nesplnenie finančných záväzkov, alebo porušenie zmluvy.

Nepovolené prečerpanie
Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie "povolený debet"), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.

Neživotné poistenie
Samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby a pod.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Nominálna úroková miera
Je bežná úroková miera, uvedená v zmluve alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Núdzový fond
Peniaze, vyčlenené na neočakávané výdavky alebo na živobytie, v prípade straty zamestnania.