Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Slovník finančnej gramotnosti

K

Kapitálová strata
Peňažná strata, ktorá vznikne, keď predajná cena majetku klesne pod pôvodnú kúpnu cenu majetku.

Kapitálový výnos
Príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu.

Karty s uloženou hodnotou
Predplatené plastové karty, ktoré umožňujú nákup do výšky predplateného limitu. Po jeho vyčerpaní sa karta zničí alebo, ak je "dobíjateľná", je možné jej limit opätovne doplniť z účtu.

Koncesia
Oprávnenie vykonávať určitú činnosť. Vydaná na určený čas konkrétnemu subjektu pri dodržaní stanovených podmienok.

Konsolidácia úverov
Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Konštatný symbol
Je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktorý je v súčasnosti povinnou súčasťou každého domáceho prevodného príkazu, a vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo).

Krádež identity
Je vydávanie sa za inú osobu používaním jej mena, čísla kreditnej alebo debetnej karty, čísla sociálneho zabezpečenia alebo iných osobných informácii za účelom spáchania podvodu.

Kreditná karta
Je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

Krytie
V bankových operáciách dostatok finančných prostriedkov na nákup alebo zaplatenie šeku.

Kurzový lístok
Informácia o pomere hodnoty EUR k CM.